Konditionstest på cykel

Min cykel finns inte med i listan Val av cykel
Om du har en cykel som inte finns med på listan så får du välja Annan cykel. Klicka i att effekten mäts vid svänghjulet om du inte helt säkert vet att eff...
Tors, 14 juli, 2016 at 4:18 PM
Tips vid genomförande av HPI Konditionstest
Generella tips för Plustoo och KPC hittar du i våra FAQ Hur vet jag att profilen är komplett? Profilen är grå och går inte att fylla i ...
Fre, 22 dec., 2017 at 2:26 PM
Genomförande Ekblom-Bak test
Förberedelser innan du startar testet Använd Val av effekt för att få en rekommenderar högre effekt  Be deltagaren ta på pulsbandet och säkerstäl...
Fre, 22 dec., 2017 at 2:27 PM
KPC-statistik - Ett urval visar nuläget
Ett urval använder man för att se ett nuläge på en organisation eller grupp. För att öppna statistikmenyn klickar du på statistikikonen för KPC. ...
Fre, 22 dec., 2017 at 2:49 PM
Vad gör jag när jag inte får kontakt med pulsbandet?
Säkerställ att du har fungerande batterier Fukta senosorerna på pulsbandet med vatten och lite tvål Säkerställ att pulsbandet sitter direkt mot hu...
Tors, 14 juli, 2016 at 4:30 PM
Varför är det inte samma effekt på Dynavit?
För att test som genomförs på Dynavitcyklar ska bli jämförbara med test som genomförs på Monarkcyklar måste den reala effekten användas både vid inställni...
Tors, 14 juli, 2016 at 4:21 PM
Val av effekt och registrering av Ekblom-Bak test
Val av effekt görs på fliken "Inst. KPC" På fliken Inst. KPC väljer du deltagarens högre effekt genom att klicka i radioknappen för ak...
Fre, 22 dec., 2017 at 2:39 PM
Val av beräkningssätt i Ekblom-Bak-testet
För att kunna ge din deltagare en så rättvisande maximal syreupptagning som möjligt finns i Plustoo en unik möjlighet att beräkna maximal syreupptagning m...
Fre, 14 juli, 2017 at 8:22 AM
Resultat KPC
DELTAGARENS RESULTAT  Beräknad maximal syreupptagning Högst upp på sidan visas två staplar med deltagarens beräknade maximala syreupptagning (pil ...
Fre, 22 dec., 2017 at 2:42 PM
Reg KPC i Åstrand
Innehåll Registrering av konditionstest Maxpuls Information Visa pulskurva Borg RPE skalan Visa syre...
Tors, 6 Okt, 2016 at 11:18 AM