Protokoll med lathund för genomförande av av Ekblom Bak- test.