För att kunna ge din deltagare en så rättvisande maximal syreupptagning som möjligt finns i Plustoo en unik möjlighet att beräkna maximal syreupptagning med tre olika beräkningssätt:

  1. Beräkningssätt Ekblom Bak
  2. Beräkningssätt Åstrand
  3. Beräkningssätt Borg


Förvalt beräknas alltid deltagarens maximala syreupptagning med beräkningssätt Ekblom Bak. I enstaka fall kan beräkningen bedömas som orimlig. Du har då möjlighet att välja beräkningssätt Åstrand eller Borg för att undersöka om det ger en rimligare beräknad maximal syreupptagning.Hur bedömer jag om beräkningssätt Ekblom Bak ger en rimlig maximal syreupptagning?

I Plustoo finns en unik möjlighet att jämföra maximal syreupptagning med:

  • Referensvärden för Coopers maxtest.
  • Ett unikt medelvärde för alla liknande deltagare i HPI Databas.
  • Hälsosam konditionsnivå.Coopers referensvärde hjälper dig att bedöma vad som är en rimlig maximal syreupptagning

Du kan till exempel bestämma en lägre gräns för vad deltagaren definitivt borde klara av. Om deltagaren kan springa sakta i 2 km på 15 minuter så har hen åtminstone en maximal syreupptagning på 28 ml/kg/min. På samma sätt kan du bestämma en övre gräns, se tabell nedan vad som krävs för respektive maximal syreupptagning. Beskrivningarna gå fort, springa sakta etc. är givetvis relativa men stämmer för gemeneman.


Maximal syreupptagning
Beskrivning
Distans
Tid per distans
Tid per km
19 ml/kg/min
Gå fort
1 km
10:00
10:00
28 ml/kg/min
Springa sakta
2 km
15:00
7:30
35 ml/kg/min
Springa
2 km
12:00
6:00
42 ml/kg/min
Springa fort
3 km
15:00
5:00
56 ml/kg/min
Springa mkt fort
3 km
12:00
4:00Ett medelvärde för liknande deltagare i kombination med din bedömning

Med hjälp av hundratusentals konditionstester i HPI Hälsodata tagit fram ett medelvärde för alla deltagare som liknar din aktuella deltagare. Plustoo väljer ut alla deltagare utifrån flera olika parametrar (bland annat kön och ålder) och beräknar sedan en genomsnittlig maximal syreupptagning. Medelvärdet Likande deltagare kan användas som ett mått på hur sannolik den maximala syreupptagningen är för just din aktuella deltagare.


Observera att medelvärdet inte är en beräknad maximal syreupptagning, utan medelvärdet ska användas som vägledning i kombination med din egen bedömning.Hälsosam konditionsnivå 35 ml/kg/min

För alla deltagare oavsett ålder, kön och träningsstatus är rekommenderad lägsta maximala syreupptagning

35 ml/kg/min. Maximal syreupptagning under den nivån är förknippad med ökade hälsorisker.