Förberedelser innan du startar testet

 • Använd Val av effekt för att få en rekommenderar högre effekt 
 • Be deltagaren ta på pulsbandet och säkerställ att pulsregistreringen fungerar 
 • Ställ in rätt sadelhöjd så att deltagaren sitter med lätt böjt ben 
 • Gå igenom Borg RPE skalan och säkerställ att den finns väl synlig under testet. På fliken Reg. KPC finns en utskrivbar Borg RPE skala 
 • Informera kort om hur testet går till.  
 • Ställ om möjligt in standard effekt/belastning innan deltagaren cyklar. Om du använder en Monark 828 E eller annan pendelcykel måste deltagaren börja trampa innan belastningen kan ställas in.  


Genomförande av Ekblom Bak-test

 1. Be deltagaren att börja cykla. När hen har hittat rätt takt 60 rpm (varv/min) startar du klockan och testet börjar. Det är viktigt att du kontinuerligt under testet kontrollerar att deltagaren håller rätt takt.

 2. Kontrollera och registrera deltagarens puls vid minut 0:30, 2:00 och 3:00. Kontrollerar och registrera därefter pulsen 3:15, 3:30, 3:45 och 4:00. Viktigast är registreringen av pulsen mellan 3:15 till 4:00 eftersom det är medelvärdet av dessa fyra pulsregistreringar som tas med i beräkningen av deltagarens Max Vo2. 

 3. Direkt efter fyra minuter höjer du effekten/belastningen till rekommenderar högre effekt/belastning. Säkerställ att deltagaren håller rätt takt även på den nya effekten/belastningen och starta därefter om klockan.

 4. Vid minut 1:00 på den högre effekten/belastningen ber du deltagaren skatta sin upplevda ansträngning enligt Borgskalan samt kontrollerar och registrerar deltagarens puls. Om deltagaren säger 12 eller högre på Borgskalan behåller du effekten/belastningen.  

 5. Om deltagaren säger 11 eller lägre på Borgskalan efter en minut på den högre effekten/belastningen höjer du effekten/belastningen och startar om både testet och klockan. Efter en minut upprepar du punkt 4. Observerar att deltagaren alltid ska cykla fyra minuter på den senaste effekten/belastningen så vid en höjning så förlängs den totala tiden för testet.

 6. Kontrollera och registrera pulsen vid minut 0:30, 2:00, 3:00, 3:15, 3:30, 3:45 och 4:00

 7. Vid minut 4:00 ber du deltagaren skatta sin ansträngning enligt Borgskalan. Deltagarens upplevelse ska här spegla hela de sista fyra minuterna av testet. Låt deltagaren fortsätta cykla medan hen svarar på Borgskalan.

 8. Beröm din deltagare och lätta lite på effekten/belastningen och låt deltagaren trampa loss någon minut.  


Registrering av Ekblom Bak-test

Se denna guide hur du väljer effekt samt registrerar ett Ekblom Bak-test i Plustoo: Val av effekt och registrering av Ekblom Bak-test