För att kunna ge din deltagare en så rättvisande maximal syreupptagning som möjligt finns i Plustoo en unik möjlighet att beräkna maximal syreupptagning med tre olika beräkningssätt:

 1. Beräkningssätt Ekblom Bak
 2. Beräkningssätt Åstrand
 3. Beräkningssätt Borg

Förvalt beräknas alltid deltagarens maximala syreupptagning med beräkningssätt Ekblom Bak. I enstaka fall kan beräkningen bedömas som orimlig. Du har då möjlighet att välja beräkningssätt Åstrand eller Borg för att undersöka om det ger en rimligare beräknad maximal syreupptagning. Här kan du läsa mer om Bakgrund val av beräkningssätt i Ekblom-Bak-testetArbetsgång för att välja beräkningssätt 

 1. Är maximal syreupptagning enligt beräkningssätt Ekblom Bak rimligt utifrån din egen erfarenhet? Jämför gärna med hälsosam konditionsnivå, 35 ml/kg/min. I de allra flesta fall är maximal syreupptagning enligt beräkningssätt Ekblom Bak korrekt och du kan gå vidare till fliken Resultat KPC. 2. Om du är osäker, visa Coopers referensvärden (pil 1) för att se vilken maximal syreupptagning som i praktiken krävs för att gå eller springa olika fort på olika sträckor. Visa tid per distans och tid per km (pil 3). Bestäm ett intervall som är rimligt för din deltagare. Deltagarens resultat visas med en blå stapel (pil 2). Om du bedömer resultatet korrekt, gå vidare till fliken Resultat KPC.
 3. Är du fortfarande osäker kan du visa medelvärdet för liknande deltagare (pil 4) för vägledning om maximal syreupptagning med beräkningssätt Ekblom Bak är mest rimlig. Liknande deltagare är baserat på ålder, kön och andra adekvata parametrar. Medelvärdet för en liknande deltagare visas i form av en blå streckad linje (pil 5)


 4. Om maximal syreupptagning enligt beräkningssätt Ekblom Bak skiljer sig från din bedömning kan du prova om beräkningssätt Åstrand eller Borg ligger närmare din bedömning
Ex 1: Du bedömer att maximal syreupptagning enligt beräkningssätt Ekblom Bak är för högt.

Beräkningssätt Ekblom Bak         = 42 ml/kg/min                               5:00 min/km i 3 km

Beräkningssätt Åstrand                = 35 ml/kg/min                               6:00 min/km i 2 km

Beräkningssätt Borg                      = 34 ml/kg/min                               6:10 min/km i 2 km

Liknande deltagare                        = 36 ml/kg/min                               5:45 min/km i 2 km

 • Beräkningssätt Ekblom Bak visar 42 ml/kg/min. Du bedömer det som orimligt högt utifrån deltagarens fysiska aktivitet.
 • Coopers referensvärden visar att 42 ml/kg/min innebär att deltagaren ska kunna springa fort i 3 km med ett tempo av 5 min/km. Kan din deltagare det? Om nej, då är hens maximala syreupptagning rimligen lägre än 42 ml/kg/min. Kan deltagaren istället springa sakta i 2 km på 15 min?  Om svaret är Ja, så har deltagaren åtminstone maximal syreupptagning 28 ml/kg/min. Detta ger att deltagarens maximala syreupptagning ligger någonstans mellan 28 och 42 ml/kg/min.
 • För ytterligare vägledning kan du visa medelvärdet för liknande deltagare i HPI Databas, det visar i det aktuella fallet 36 ml/kg/min.
 Du väljer beräkningssätt Åstrand som ligger väldigt nära medelvärdet med beräknad maximal syreupptagning 35 ml/kg/min.Ex 2: Du bedömer att maximal syreupptagning enligt beräkningssätt Ekblom Bak är för lågt

Beräkningssätt Ekblom Bak         = 32 ml/kg/min                               6:45 min/km i 2 km

Beräkningssätt Åstrand                = 35 ml/kg/min                               6:00 min/km i 2 km

Beräkningssätt Borg                      = 43 ml/kg/min                               5:00 min/km i 3 km

Liknande deltagare                        = 42 ml/kg/min                               5:00 min/km i 3 km

 • Beräkningssätt Ekblom Bak visar 31 ml/kg/min. Du bedömmer det som orimligt lågt utifrån deltagarens fysiska aktivitet. 31 ml/kg/min ligger under hälsosam konditionsnivå och du bedömer att deltagaren bör ha minst 35 ml/kg/min i maximal syreupptagning.
 • Deltagaren kan med stor marginal springa sakta i 2 km. Deltagaren orkar till och med springa i 2 km på 12 minuter vilket innebär att maximal syreupptagning bör vara högre än 35 ml/kg/min.
 • För ytterligare vägledning visar du medelvärdet för alla liknande deltagare i HPI Databas, vilket visar
  42 ml/kg/min i det aktuella fallet.

Du väljer beräkningssätt Borg då du bedömer det som rimligare än beräkningssätt Ekblom Bak i just detta fall.