DELTAGARENS RESULTAT 


Beräknad maximal syreupptagning

Högst upp på sidan visas två staplar med deltagarens beräknade maximala syreupptagning (pil 1) samt deltagarens vikt (pil 2). Till höger om staplarna ser du hur aktuellt Testvärde beräknats utifrån deltagaren beräknade maximala syreupptagningsförmåga dividerat med deltagarens kroppsvikt (pil 3).Gradering av Testvärde ur hälsoperspektiv

Testvärde illustreras i form av en liggande stapel som antingen är röd eller grön beroende hur testvärdet har graderats ur hälsoperspektiv. Testvärde graderat som 1 eller 2 illustreras med en röd stapel medan testvärde graderat mellan 3-5 illustreras med en grön stapel.
JÄMFÖRA BERÄKNAT TESTVÄRDE MED EN ANNAN SYREUPPTAGNING

Jämför med syreupptagning är en bra funktion för att visa hur stor inverkan en högre syreupptagning har på testvärdet. Bocka i rutan Jämför med syreupptagning (pil 1) och skriv in en syreupptagning som är något högre än deltagarens aktuella syreupptagning. I rutan för Syreupptagning visas nu även stapeln för den jämförande syreupptagningen, (pil 2).


Utifrån den nya jämförande syreupptagningen visas även en jämförande stapel för Gradering av Testvärdet utifrån ett hälsoperspektiv.  Ett pedagogiskt sätt att använda funktionen är att skriva in den aktuella syreupptagningen som jämförelse och sen med hjälp av pilen öka steg för steg tills testvärdet kommer upp till nästa gradering. 

 

JÄMFÖRA BERÄKNAT TESTVÄRDE MED ÖNSKAD VIKT


Bocka i kryssrutan Jämför testvärde med önskad vikt (pil 1) för att visa hur en högre eller lägre vikt påverkar deltagarens Testvärde. Om en Önskad vikt fyllts i tidigare i profilen förs den vikten automatiskt över hit. Du kan här fritt justera Önskad vikt utan att det påverkar tidigare inmatat värde. 

Beräknat på den önskade vikten visas en jämförande stapeln för Gradering av Testvärdet utifrån ett hälsoperspektiv.

 Du kan välja att använda funktionerna Jämför med syreupptagning och Jämför med vikt var och en för sig eller i kombination med varandra.