InnehållREGISTRERING AV KONDITIONSTEST

Se denna guide: Val av effekt och registrering av Åstrandtest.
MAXPULS

Maxpulsen beräknas automatiskt med hjälp av formeln: 220 minus (-) deltagarens ålder = maxpuls. Om deltagaren vet sin faktiska maxpuls kan du istället välja att kryssa i rutan Maxpuls och skriva in deltagarens maxpuls manuellt i textfältet.INFORMATION

Under kryssrutan Information visas det lägsta tabellvärdet för arbetspulsen som Plustoo™ kan använda för beräkning av maximal syreupptagning med Åstrands som beräkningsmodell för respektive effekt. Observera att Plustoo™ inte beräknar maximal syreupptagning enligt Åstrands beräkningsmodell för deltagare som får en arbetspuls som faller utanför tabellen. För dessa måste du istället välja Borg RPE som beräkningsmodell under fliken ”Beräkningsmodell”.
VISA PULSKURVA

När du klickar på knappen ”Visa pulskurva” visas deltagarens pulskurva i ett nytt fönster.


Den röda linjen anger beräknad maxpuls, i vårt exempel 187 slag/min, medan det orangefärgade området anger maxpulsvariation. Plustoo™ använder, som nämnts tidigare, formeln 220 minus (-) deltagarens ålder för att beräkna deltagarens maxpuls. 

Per automatik redovisas pulsdiagrammet med ett anpassat startvärde på y-axeln (som visar deltagarens puls). Vill du istället redovisa y-axeln med startvärde 0, väljs detta genom att bocka i rutan, Visa puls på y-axeln från 0, i övre vänstra hörnet.

Deltagarens uppmätta puls visas med hjälp av en mörkblå linje, med små cirklar och pulsvärden för respektive minut där pulsvärde matats in.

Om deltagaren genomfört fler Cykeltester kan aktuellt test jämföras med tidigare tester genom att välja aktuell profil under gruppen Jämför (se mer i ”Jämföra profiler”). Föregående tests pulskurva visas med hjälp av en grå linje i diagrammet.
 

BORG RPE SKALAN

När du klickar på knappen ”Borg RPE skalan med instruktioner” visas Borg skalan i ett nytt fönster.

Du kan välja att skriva ut den om du vill. 

VISA SYREUPPTAGNINGSTABELL


När du klickar på knappen ”Visa syreupptagningstabell” visas tabellen Syreupptagning och energiförbrukning vid olika former av fysisk aktivitet .i ett nytt fönster. Tabellen är hämtad ur NYA Konditionstest på cykel av Gunnar Andersson och visar exempel på aktiviteter för olika belastningar samt vilken syreupptagning och energiförbrukning de olika belastningarna motsvarar.