Val av effekt görs på fliken "Inst. KPC"

På fliken Inst. KPC väljer du deltagarens högre effekt genom att klicka i radioknappen för aktuell effekt. Den effekt som du väjer på fliken Inst. KPC förs över till fliken Reg. KPC och till pulstabellen för den högre effekten. Val av effekt baseras på deltagarens ålder, kön, vikt, BMI samt svar på frågan Motion/träning. Tänk dock på att Plustoo inte vet vad som ligger bakom svaret på frågan om Motions-/träning utan du behöver alltid ta reda på mer info från din deltagare för att bestämma om du ska välja den "Rekommenderade effekten" eller den "Alternativa effekten".


Rekommenderad effekt

Den mest troliga högre effekten för din deltagare.


Alternativ effekt

Plustoo ger även förslag på en alternativ effekt som alltid är en nivå lägre än den rekommenderade effekten. Om du tvekar mellan den Rekommenderade och den Alternativa effekten är det oftast bättre att börja på en lägre Alternativa effekt då du alltid kan höja effekten, men aldrig sänka den.
Registrering av Ekblom-Bak test görs på fliken "Reg. KPC"


Standardeffekt

Eftersom standardeffekten alltid är den samma, 30 watt, behöver den inte registreras utan är förprogrammerad till pulstabellen för standardeffekt. Observera att cyklar som mäter effekten vid pedalerna, till.exempel. Dynavit, använder standardeffekten 32 watt.

 

Registrera deltagarens puls i tabellen. Den viktigaste registreringen av pulsen är den som sker 3:15, 3:30, 3:45 samt 4:00. Det är medelvärdet av dessa fyra pulsvärden som används vid beräkningen av deltagarens maximala syreupptagning. De första pulsregistreringarna är främst för att säkerställa att pulsklockan fungerar och för att du som hälsoprofilbedömare/testledare ska komma in i metodiken.Högre effekt

Effekten (pil 1) är redan registrerad utifrån val av effekt som du gjorde på föregående flik (Inst. KPC).Pulsregistrering vid högre effekt

Registrera deltagarens puls i tabellen. Den viktigaste registreringen av pulsen är den som sker 3:15, 3:30, 3:45 samt 4:00. Det är medelvärdet av dessa fyra pulsvärden som används vid beräkningen av deltagarens maximala syreupptagning. De första pulsregistreringarna är för att säkerställa att pulsklockan fungerar korrekt.
Registrering av upplevd ansträngning vid högre effekt

Registrering av deltagarens upplevda ansträngning efter 1:00 respektive 4:00 minuter görs i separata fält till höger om pulstabellen (pil 2). Genom att fråga efter deltagarens upplevda ansträngning säkerställer du att konditionstestet genomförs på korrekt effekt och att deltagaren når maximal slagvolym på hjärtat. Deltagarens upplevda ansträngning efter fyra minuter ligger även till grund för beräkningar av Max Vo2 utifrån beräkningssätt Borg.
Vid ändrad effekt sparas endast puls och upplevd ansträngning från den slutgiltiga effekten i Plustoo

Om du behöver höja den högre effekten pga. att deltagaren upplever en för låg ansträngning, Borg 11 eller lägre, vid min 1:00 klickar du knappen ändra effekt (pil 3). Du får nu upp ett nytt fönster där du väljer den nya effekten (pil 4). Sen får du även bekräfta att du vill ändra effekt (pil 5) och radera puls och upplevd ansträngning för den föregående effekten (pil 5). Den nya effekten du valde visas i fältet för högre effekt ovanför pulstabellen (pil 6).Det är endast den senast valda högre effekten och de värden för puls och upplevd ansträngning som är kopplad till den effekten som sparas.


Om du registrerar testet i efterhand och har gjort en höjning av den högre effekten ska du endast registrera den senaste effekten och deltagarens puls efter effekthöjningen.