Borg RPE skalan® med anvisningar till hur den kan förklaras för deltagaren.