Generella tips för Plustoo och KPC hittar du i våra FAQÖVERSIKT

HPI Konditionstest är i Plustoo indelat i 7 flikar som genomförs från vänster till höger. Nedan beskrivs varje flik i korthet. Eventuella fördjupningar finns länkade i separata guider.
SKAPA DELTAGARE OCH PROFIL

Det finns två scenarier inför mötet med din deltagare.


1. Deltagaren finns i databasen sen tidigare 
Om deltagaren tidigare genomfört en profil hos er finns hen redan inlagd i databasen. Sök på namn och/eller personnummer för att hitta deltagaren. Öppna deltagaren och välj ”Ny profil” och ”HPI Konditionstest på cykel (KPC)”. Se mer i guiden Skapa profil på befintlig deltagare

2. Ny deltagaren som INTE finns i databasen sen tidigare
Om deltagaren däremot INTE har genomfört någon profil hos er tidigare måste du först skapa en "Ny deltagare". Välj sedan ”Ny profil” och HPI Konditionstest på cykel (KPC)”. Se mer i guiden Skapa ny deltagare och profil

FLIK 1 INFORMATION

Hur du arbetar med fliken Information beror på vilket scenario (1 eller 2) som du ställs inför i mötet med din deltagare:


1. Deltagaren finns i databasen sen tidigare 
 • Rubrik Testdatum: 
  Säkerställ att "Genomförd datum" visar korrekt datum. Välj eventuellt "Projekt" i rullistan. Välj ditt namn i "Genomförd av".
 • Rubrik Organisation och Yrke: 
  Deltagarens ”Organisation”, ”Yrke” och ”Sysselsättning” förs automatiskt över från föregående profil. Kontrollera och/eller ändra till korrekta uppgifter. Mer info om hur du väljer/skapar organisationer finns i guiden Skapa och redigera organisationer
  Bocka i/ur om deltagaren är "Chef" eller inte samt fyll i ”Fysisk arbetssituation” utifrån deltagarens upplevelse av sin arbetssituation.

2. Ny deltagaren som INTE finns i databasen  sen tidigare
 • Rubrik Testdatum: 
  Säkerställ att "Genomförd datum" visar korrekt datum. Välj eventuellt "Projekt" i rullistan. Välj ditt namn i "Genomförd av".
 • Rubrik Organisation och Yrke: 
  Välj korrekt ”Organisation”, ”Yrke” och ”Sysselsättning” i respektive rullista, alternativt lägg till en ny Organisation via knappen "Lägg till org.". Mer info om hur du väljer/skapar organisationer finns i guiden Skapa och redigera organisationer
  Bocka i/ur om deltagaren är "Chef "eller inte samt fyll i ”Fysisk arbetssituation” utifrån deltagarens upplevelse av sin arbetssituation. 
FLIK 2 FRÅGOR/MÄTNINGAR

Kroppsmätningar

Fyll i längd i cm, vikt och ev önskad vikt i kg. Uppgifterna om längd och vikt används för funktionen "Val av effekt". 


Fysisk aktivitet

Fråga deltagaren hur ofta hen motionerar/tränar. Frågan om motion/träning används för funktionen "Val av effekt". Fråga även gärna med vilken intensitet deltagaren motionerar/tränar samt under hur lång tid de olika passen pågår. Tänk på att många överskattar sin fysiska aktivitet och att du alltid vet mer om deltagaren än Plustoo.  


Tobak

Tänk på rökning kan påverka konditionstestet. Fråga din deltagare när hen rökte senast för att se att hen uppfyller standardiseringskravet på 2 h. Långvarig rökning kan ha en bromsande effekt på konditionstestet. Se mer i guiden Kost och tobak.


Medicin

Använd Medicinlistan för att se om ev mediciner är pulspåverkande. Se mer i guiden Mediciner och medicinlista

OBS att du måste göra ett aktivt val vid kryssrutan Pulspåverkande medicin. 

 • Svart ruta = obesvarad. 
 • Ett klick = tom ruta = NEJ
 • Två klick = bock = JA
FLIK 3 INST. KPC

Konditionstest
Markera om HPI Konditionstest ska genomföras med Ekblom Bak eller Åstrand som testmetod. 


Val av cykel
Välj vilken cykel testet genomförs på. Om du inte hittar din cykel i listan väljer du Annan. Förvalt är då att effekten mäts vid svänghjulet, vilket är det allra vanligaste, så behåll den inställningen om du inte säkert vet att effekten mäts vid pedalerna.


Val av Effekt
Plustoo rekommenderar lämplig effekt utifrån ålder, kön, vikt, BMI och svar på frågan om motion/träning. Se mer i guiden Val av effekt och registrering av Ekblom Bak-test

FLIK 4 REG. KPC

 • Registrera pulsen vid min 0:30, 2:00, 3:00, 3:15, 3:30, 3:45, 4:00 på både standardeffekten och den högre effekten. 
 • Fråga om upplevd ansträngning i min 1:00 samt 4:00 på den högre effekten.
 • Om du höjer effekten i min 1:00 på den högre effekten visas en ny tom tabell för registrering av den nya höjda effekten. 
Se utförligare instruktioner hur du praktiskt genomför ett Ekblom Bak-test i Genomförande Ekblom-Bak test samt i Val av effekt och registrering av Ekblom Bak-test.

FLIK 5 BERÄKNINGSSÄTT


Deltagarens resultat beräknas i första hand med Beräkningssättet Ekblom Bak. 

 • Ta hjälp av funktionerna ”Cooper och elit” och ”Liknande deltagare” för att bedöma om beräknad relativ maximal syreupptagning är rimlig för din deltagare. 
 • Om du bedömer att beräknad syreupptagning är orimlig har du möjlighet att välja beräkningssätt Åstrand eller Borg för att se om något av dessa ger en rimligare beräkning.

Se mer i guiden Val av beräkningssätt i Ekblom-Bak-testet.
FLIK 6 RESULTAT KPC

Här visas både den Absoluta och den Relativa maximala syreupptagningen. Deltagarens relativa maximala syreupptagning graderas även ur ett hälsoperspektiv. Använd funktionerna ”Jämför med önskad vikt” och ”Jämför med syreupptagning” för att se hur förändringar i vikt och syreupptagning påverkar maximal syreupptagning, Se mer i guiden Resultat KPC.

 


  

FLIK 7 ANTECKNINGAR

I det övre fältet "Kommentarer" skriver du allt som är bra att din deltagare får med sig när hen går ifrån Konditionstestet. Allt som skrivs under Kommentarer skrivs ut på deltagarens resultatutskrift.