Beskrivning genomförande av Hälsoprofil med tips och stöd:


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 • Genomförandet
 • Val av konditionstest
 • Tips och stödmaterial
  - AUDIT-C
  - Blodtryck och Diabetes
  - Fysisk aktivitet, Minutstaplar och fysiskt aktiv ur ett hälsoperspektiv
  - Kost och tobak
  - Kroppsmätningar
  - Mediciner och Medicinlista
  - Stillasittande
  - Symptom, stress, återhämtning, sömn och upplevd hälsa
  - Tips genomförande i Plustoo för Hälsoprofil


Genomförandet

 1. Deltagarna besvarar frågorna på Todaytoo
  Deltagarna får en länk till Hälsoprofilen och loggar in på Todaytoo för att besvara frågorna. Det tar 5–6 minuter och handlar om fritid, stillasittande, fysisk aktivitet, kost, tobak, alkohol, mediciner och symptom, stress, återhämtning och upplevd hälsa. Alla svar behandlas konfidentiellt.

 2. Mätning och motiverande samtal om nuläge och hälsovision
  I ett individuellt fysiskt möte går Hälsoprofilcoachen och deltagaren tillsammans igenom frågorna och svaren. Samtalet ger deltagaren möjlighet att reflektera över sina resultat och förstå den egna livsstilens betydelse för hälsan. Hen blir medveten om att det krävs ett aktivt deltagande och ansvar för att lyckas med en livsstilsförändring. Hälsoprofilcoachen mäter deltagarens längd, vikt, blodtryck och midjemått, och registrerar uppgifterna i Plustoo där även deltagarens svar på frågorna finns.

 3. Deltagaren gör ett konditionstest på cykel
  Konditionstestet genomförs under 8 minuter på en anpassad nivå så att deltagaren bara blir lätt andfådd. Hälsoprofilcoachen mäter och registrerar kontinuerligt deltagarens puls, frågar om upplevd ansträngning och resultaten presenteras direkt i Plustoo.

 4. Deltagaren får se sitt resultat på sitt hälsokonto
   
  Deltagarna kan på sitt personliga hälsokonto, Todaytoo, läsa om vad resultaten innebär ur ett hälsoperspektiv, olika rekommendationer och även jämföra sina resultat och sin livsstil med svenska arbetslivet och tidigare resultat.

 5. Resultat på gruppnivå till arbetsgivaren
   
  Deltagarnas individuella resultat sammanställs snabbt och enkelt i en grupprapport med möjlighet att visa resultat till exempel per avdelning, yrke, kön och ålder. I rapporten framgår vilka hälsoområden som har störst behov av att förbättras. Det ger arbetsgivaren möjlighet att styra kommande hälsoinsatser mer strategiskt.

 6. Följ upp resultaten
   
  Utvärdera efter en tid om hälsoinsatserna har fungerat med en ny Hälsoprofil på individnivå och en rapport med jämförelser från den tidigare Hälsoprofilen.Val av konditionstest


Välj om deltagaren:

 • Genomför Ekblom Bak-test (rekommenderas)
 • Genomför Åstrandtest
 • Är sjuk eller av annan anledning inte genomför något Konditionstest. 


Observera att om deltagaren av någon anledning inte genomför konditionstestet måste du ange det för att profilen ska vara komplett och godkännas i statistikbearbetningen.


Val av Cykel

Välj den cykel Konditionstestet kommer utföras på. Hittar du inte din cykel i listan så väljer du "Annan". Klicka i att effekten mäts vid svänghjulet om du inte helt säkert vet att effekten mäts vid pedalerna.


Beroende på vilken cykel du väljer i listan så visas information om du ska ställa in belastning i kilopond (kp) eller effekt i watt på cykeln. Oavsett om du ställer in kilopond (kp) eller watt på din cykel så anger du alltid watt i Plustoo. För att veta vad kilopond motsvarar i watt har finns en omvandlingstabell i Plustoo under fliken Reg. KPC .


Val av effekt

Utifrån deltagarens ålder, kön, vikt, BMI samt svar på frågan Motion/träning rekommenderar Plustoo en lämplig belastning/effekt för din deltagare.


I allra flesta fall väljer du rekommenderad effekt. För deltagare som är helt fysiskt inaktiva, tar hjärt-, kärlmedicin eller är mycket ovan att cykla kan den Alternativa effekten vara bättre.  


Tips och stödmaterial