Val av effekt görs på fliken "Inst. KPC"

På fliken Inst. KPC väljer du den effekt som deltagarens ska genomföra konditionstestet på genom att klicka i radioknappen för aktuell effekt. Den effekt som du väjer på fliken Inst. KPC förs över till fliken Reg. KPC och är kopplad till pulstabellen.


Rekommenderad effekt

Plustoo hjälper dig i valet av effekt genom att rekommendera den effekt som är mest lämplig för din deltagare. Tänk på att Plustoo inte vet vad som ligger bakom motions-/träningsvanorna och att vardagsmotion inte är med i beräkningen av den rekommenderade effekten. Detta gör att det kan finnas fall då du anser att en annan effekt än den rekommenderade är mer lämplig för din deltagare.


Alternativ effekt

Plustoo ger även förslag på en alternativ effekt som alltid är en nivå lägre än den rekommenderade effekten. Är du osäker är det oftast bättre att börja på en lägre effekt.


 


Registrering av Åstrandtest 

Effekten (pil 1) är redan registrerad utifrån val av effekt som du gjorde på föregående flik.

 

Pulsregistrering

Registrera deltagarens puls efter varje minut i tabellen.


Borg RPE skalan

Registrering av deltagarens upplevda ansträngning efter min 3:00 respektive 6:00 görs i separata fält till höger om pulstabellen (pil 2).

Vid ändrad effekt sparas endast puls och upplevd ansträngning från den slutgiltiga effekten i Plustoo

Om du behöver höja effekten pga. att deltagaren upplever en för låg ansträngningen, Borg 11 eller lägre, vid min 1:00 klickar du på knappen "Ändra effekt".


Du får nu upp ett nytt fönster där du väljer den nya effekten. Du måste alltid bekräfta att du vill ändra effekt och radera puls och upplevd ansträngning för den föregående effekten.

 

Den nya effekten du valde är nu registrerad i fältet för effekt ovanför pulstabellen (pil 1).


Det är endast den senast valda effekten och de värden för puls och upplevd ansträngning som är kopplad till den effekten som sparas.


Om du registrerar testet i efterhand och har gjort en höjning av effekten ska du endast registrera den senaste effekten och deltagarens puls efter effekthöjningen.