Medicinska undersökningar

Handgreppstyrka (Jamar)
Information kommer senare
Fre, 26 nov., 2021 at 9:50 F.M.
Beröringssinne (Semmes-Weinsteins monofilament)
Information kommer senare
Fre, 26 nov., 2021 at 9:53 F.M.
Temperatursinne
Information kommer senare
Fre, 26 nov., 2021 at 9:54 F.M.
Diskriminativ känsel (Tvåpunktsdiskrimation)
Information kommer senare
Fre, 26 nov., 2021 at 9:55 F.M.
Ortostatiskt prov
Mer information kommer senare
Fre, 26 nov., 2021 at 10:19 F.M.