INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 

Screening av temperatursinne

Funktionen i tunna nervtrådar kan screenas genom undersökning av förmågan att känna om ett föremål upplevs som varmt eller kallt. Värme förmedlas via tunna långsamma fibrer medan kyla förmedlas via snabbare fibrer. Vid screening testas temperaturer som ligger lika mycket över som under den temperatur som upplevs som indifferent dvs vare sig som varm eller kall (cirka 32°C). I vanlig rumstemperatur standardiserat till 20°–25°C för kallt och 40°–45°C för varmt. Vid undersökning kan RollTemp® användas (se bild), eller annan motsvarande apparatur. Alternativt kan godtyckligt värmeledande föremål (t.ex. metallstämgafflar) användas om temperaturen hos dessa kan hållas vid föreslagna, definierade temperaturer.

Rolltemp® II för screening av temperatursensibilitet


Undersökningsprocedur

Deltagaren ska sitta bekvämt på en höj- och sänkbar stol med armen och handen vilande på en stabil yta och handryggen vilande mot en vadderad kudde. Testet utförs i ett tyst rum. Deltagaren får inte själv se vilken rulle som placeras mot huden, utan ombeds att titta åt ett annat håll eller blunda. Vid undersökningen bör deltagaren ha normal hudtemperatur (>28°C). Före testet ges en muntlig instruktion varpå rullarna demonstreras och testas mot normal hud t.ex. på kinden.

Använder du RollTemp® II placerar du rullen med blått handtag i facket märkt 25°C och rullen med rött handtag i facket märkt 40°C. Anslut nätsladden till jordat uttag och slå på instrumentet, varvid den gröna lysdioden på frontpanelen börjar blinka. Avvakta tills dioden ger ett fast grönt sken, vilket indikerar att rullarna har nått förutbestämd temperatur. 

Börja med att testa rullarna över ett område där deltagaren har normal känslighet, t.ex. på kinden. Be deltagaren att fokusera på temperaturen och inte på rullens vikt. Lägg an rullen mot huden och håll den kvar i cirka 1 sekund utan att röra den. Fråga om vilken rulle som används. 

Tänk på att perceptionen av värme förmedlas via mycket tunna nervfibrer som kräver längre tid för att registrera en sensation än motsvarande för kall rulle. 

Växla slumpmässigt mellan den varma och den kalla rullen. Börja med att placera rullen över fingerblomman på den yttersta falangen på pekfingret. Och fråga om vilken rulle som används. Om deltagaren inte kan avgöra vilken temperaturrulle som används, placerar du rullen mitt på den proximala falangen. Om fortfarande osäkert, gå då vidare till thenarlogen och därefter till handleden. 

Registrera vid vilken nivå den undersökte anger korrekt temperaturrulle för varmt respektive kallt. Undersök därefter motsvarande på lillfingret.


Instruktion till deltagaren

Före mätning. Vi vill nu undersöka din förmåga att känna om ett föremål är varmt eller kallt. Jag börjar med att sätta den varma och sedan den kalla rullen på din kind. Går det bra?

Ange vilken rulle jag använder med att säga ”varm”, ”kall” eller ”vet ej”.

Vid mätning: Du får nu blunda eller titta bort. Jag kommer att placera en rulle längst ut på ditt pekfinger. Ange om det är den varma eller om det är den kalla rullen genom att säga ”varm”, ”kall” eller ”vet ej”. Kan du inte avgöra placerar vi rullen närmare fingerbasen, handflatan respektive handleden beroende på var du kan avgöra vilken rulle som används.

Därefter undersöker vi lillfingret.

 

Tolkning

Oförmåga att identifiera varm respektive kall temperaturrulle på pek- eller lillfingrets distala falang tolkas som avvikande. Och bör följas upp. Handskformad nedsättning på en eller båda händerna bör föranleda utökad undersökning.


Instruktionsfilm

Instruktionsfilm Rolltemp