När en audiometri genomförs kan du importera värden från audiometern Entomed in i Plustoo PC.

Anslutning till dator och import fungerar för SA 202-IV (generation IV) och den äldre SA 202-II (generation II) som även sålts under varumärket GSI 66. 


INNEHÅLLSFÖRTECKNINGImportera från Entomed


Importen görs under fliken Hörselundersökning och knappen "Importera från Entomed"
(eller under fliken Buller för den medicinska kontrollen).


Tryck "Anslut" i popup-fönstret


Välj därefter vilken mätning du vill importera och tryck på knappen "Importera"


  

Anslut Entomed till din dator

Slå på audiometern Entomed via strömbrytaren På/Av på bakpanelen.

Anslut kabel (USB) från Entomed till din dator.


Genväg för att välja transfer till dator mode

(Utdrag från Entomeds manual)

Genvägen nås vid tillslag av audiometern enligt följande: 

1. Med audiometern frånslagen, tryck Print/Transfer (se bild, pil 1) och håll den intryckt. 

2. Slå på audiometern med strömbrytaren På/Av på bakpanelen.

3. Släpp Print/Transfer (pil 1). 

Displayen visar

"x x x x x x x x" är Printer/Dator (se bild pil 2). 


4. Vrid ratten Frequency Hz för att välja Dator (se bild pil 3).

5. Tryck Enter för att gå till Uppstart (se bild pil 4).


Observera. Transfer till Dator mode som väljs i genvägen kommer att vara förvalt nästa gång du slår på audiometern.