INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 

Mätning av beröringssinne

Detektionströskelmätning för beröring Monofilamentundersökning testar tröskeln för hur stort kraft (g) som krävs för att en hudstimulering skall kännas som en beröring. Metoden används som screening för neuropati, men kan även utgöra en grov kvantitativ känseltestning då resultatet kan uttryckas kvantitativt i gram.

 

Test av detektionströskelvärde för kraft (g) / beröring med hjälp av monofilament.


När ett filament trycks ihop i längdriktningen på ett sådant sätt att tråden bildar en jämn böjd kurva (se bild ovan) uppstår en definierad kraft mot underlaget beroende på trådens diameter. Vid medicinsk kontroll för vibrationsexponerade rekommenderas testning med monofilament som täcker anläggningskrafter mellan cirka 0,07–6 gram.


Undersökningsprocedur

Deltagaren ska sitta bekvämt på en höj- och sänkbar stol med armen och handen vilande på en stabil yta och handryggen vilande mot en vadderad kudde. Testet utförs i ett tyst rum. Deltagaren får inte själv se hur filamenten placeras mot huden, utan ombeds att titta åt ett annat håll eller blunda. Vid undersökningen bör deltagaren ha normal hudtemperatur (>28°C) då kalla händer kan ge falskt avvikande resultat. Före testet ges en muntlig information och instruktion om hur undersökningen går till.

 

Beröringssinnet testas på pekfingerblomma och lillfingerblomma. Dessa områden representerar väsentligen utbredningsområdet för n. medianus och ulnaris sensoriska grenar. Vid test av pek- och lillfingerblomma anläggs spetsen på filamentet distalt, mellan virveln i fingeravtrycket och nagelkanten. Detta område har högst täthet av receptorer.

 

Undersökaren placerar valt monofilament försiktigt, vinkelrätt mot huden. Kraften ökas successivt till dess att tråden böjer sig (se bild ovan) och hålls kvar så under cirka 1–1,5 sekund. Börja med filament nr 2,83. Visa upp monofilamentet före undersökningen för att understryka att det är en minimal beröring, som kräver fullständig uppmärksamhet. Applicera tråden under 1–1,5 sekunder. Tag därefter bort tråden och upprepa beröringen igen efter lika lång tid. Upprepa tre gånger.

Välj successivt grövre trådar (3,61, 4,31, 4,56 etc.) tills dess att deltagaren rapporterar beröring. Ett rapporterat ”känner” indikerar tröskelvärdet för beröring. Registrera numret på det monofilament vars beröring deltagaren kunde förnimma.

 

Instruktion till deltagaren

”Jag kommer nu att undersöka din känsel på höger hands fingerblomma etc ... Svara ”känner” när du känner en beröring. Undersökningen upprepas till dess att du anger att du kan förnimma beröringen”. Därefter undersöker vi känseln på lillfingret.

 

Tolkning

Ett detektionströskelvärde på hårfilament Nr. 3,84 eller däröver tolkas diagnostiskt som avvikande medan en detektionströskel på 3,61 indikerar en endast lätt känselstörning. Avvikande resultat följs upp.


Instruktionsfilm

Instruktionsfilm Monofilament