INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 

Mätning av handgreppsstyrka

Mätning med hydraulisk handdynamometer JAMAR® kan användas för att bestämma maximal handgreppsstyrka (alternativt kan Baseline® eller motsvarande dynamometer användas). 

 

Undersökningsprocedur

Deltagaren ska sitta bekvämt på en höj- och sänkbar kontorsstol med armbågen intill midjan. Vid mätning av handstyrkan skall armbågsvinkeln vara 90° och handleden hållas i neutral position framför kroppen. Underarmen hålls fritt i luften och överarmen vilar mot bröstkorgen.


Mätning av handgreppsstyrka med hydraulisk handdynamometer Jamar®


Dynamometern används med handtaget i position 2 (5 cm). Före testet ges en muntlig instruktion och kraftmätaren demonstreras. Deltagaren instrueras att krama handtaget, så hårt den kan. Växla successivt mellan höger och vänster hand. Mät totalt tre gånger för respektive hand. 


Instruktion till deltagaren

Före mätning. ”Syftet med detta test är att mäta din maximala greppstyrka. Du ska göra tre mätningar med varje hand, växla varannan gång mellan höger och vänster hand.

Först med höger hand, om höger är din dominanta hand, sedan vänster hand. Krama med maximal styrka. Behåll kraftgreppet under någon sekund”.

 

Vid mätning: ”Krama om handtaget, ta i så mycket du kan, lite till, lite till, lite till, slappna av”

– Växla till din andra hand”.

 

Mätningarna upprepas med ett tidsintervall av cirka tio sekunder mellan försöken. Medelvärdet av de tre mätningarna för höger respektive vänster hand registreras.

 

Avläs kraftmätaren i kg. Notera resultaten och registrera medelvärdet för de tre mätningarna för höger respektive vänster hand samt notera om testet avbröts på grund av smärta.

 

Tolkning

Medelvärdet av mätningarna från dominant och icke dominant hand jämförs med normalvärden för män respektive kvinnor och för respektive ålder (se tabell i Plustoo). Ett resultat som ligger under förväntat medelvärde minus två SD betraktas som avvikande (låg) och följs upp.


Instruktionsfilm 

Instruktionsfilm Jamar