INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Diskriminativ känsel - Statisk tvåpunktsdiskrimination (s2pd)

Screening av förmågan att uppfatta två berörings- punkter som åtskilda kan testas med statisk tvåpunkts- diskrimination (s2pd). Testet anger ett distansmått på det minsta avstånd som krävs för att beröringen skall uppfattas som två separata beröringspunkter. 

Undersökningen kan genomföras med Touch Test® 2-punktsdiskriminator, alternativt Disk-Criminator, Dellon®-Mackinnon Discriminator, Ulrich sensiometer eller motsvarande instrument. 

– Dock aldrig med hjälp av ett gem eller med stift som kan penetrera huden! 

Testet speglar innervationstäthet och påverkas därför vid karpaltunnelsyndrom, men testet anses även kunna indikera störningar i den somatosensoriska kortikala representationen.

Mätning av statisk 2-punktsdiskrimation med Touch Test® 2-punktsdiskriminator.


Undersökningsprocedur

Deltagaren ska sitta bekvämt på en höj- och sänkbar stol med armen och handen vilande på en stabil yta och handryggen vilande mot en vadderad kudde. Testet utförs i ett tyst rum. Deltagaren får inte själv se hur instrumentet placeras mot huden, utan ombeds att titta åt ett annat håll eller blunda. Vid undersökningen bör deltagaren ha normal hudtemperatur (>28°C) då kalla händer kan ge falskt avvikande resultat. 

Före testet ges en muntlig information och instruktion om hur undersökningen går till, där deltagaren informeras om att det är förmågan att särskilja två punkter som ska testas och att deltagaren vid testet ska ange hur många punkter han/hon känner.

Demonstrera först hur en respektive punkter känns. Deltagaren informeras också om att pekfinger och därefter lillfinger kommer att testas på båda händer. Testa distalt på den yttersta falangen (här är receptortätheten störst). Applicera spetsarna longitudinellt i fingrets längdriktning. Variera slumpmässigt mellan en eller två spetsar. Tryck så hårt att huden precis vitnar.

Börja med 5 mm. Varje avstånd testas 10 gånger. 

Sju svar skall vara korrekta för att godkännas, i annat fall gå till närmast större avstånd. Det minsta avstånd mellan skänklarna där deltagaren korrekt identifierat 7 rätta svar anges som tröskelvärde. Tröskelvärdet, det vill säga det avstånd då deltagaren med säkerhet kan särskilja beröringen som två punkter registreras.

 

Instruktion till deltagaren

Jag kommer nu att sätta det här instrumentet, som har en spets alternativt två spetsar, som är mer eller mindre åtskilda, på din fingertopp. Känn efter om det är en eller två punkter som du känner. Du svarar ”en” eller ”två”. 

Undersökningen kommer att upprepas tills dess att du säkert kan särskilja om det är en eller två punkter. Vi kommer först att undersöka på ditt pekfinger och därefter ditt lillfinger, för både höger och vänster hand.

 

Tolkning

Ett resultat där deltagaren inte kan diskriminera att det är två spetsar, när de är åtskilda med 5 mm avstånd betraktas som avvikande.


Instruktionsfilm

Instruktionsfilm 2PD undersökning av känsel