Ortostatiskt blodtryck

Ortostatiskt blodtryck definieras utifrån att det systoliska blodtrycket faller med minst 20 mmHg, det diastoliska trycket faller med minst 10 mmHg eller en minskning av systoliskt blodtryck <90 mmHg efter att deltagaren reser sig upp och därefter står still i 3 minuter.


Ortostatiskt prov

Metoderna för ortostatiskt blodtycksprov är varierande. Den mest använda är att puls och blodtryck mäts när deltagaren ligger ner efter att ha vilat minst 5 minuter. Därefter får deltagaren resa sig upp och mätningen upprepas omedelbart efter uppresning. Vid de tillfällen där deltagaren inte kan stå upp/resa sig upprepas mätningarna i sittande ställning. Därefter görs ny mätning efter 1 minut samt efter 3 minuter stående. Hos vissa patienter kan man dock se en långsam sänkning av blodtrycket. Därför kan ytterligare kontroller efter 5 och till och med 10 minuter vara till hjälp för att diagnosticera ortostatiskt blodtryck. Deltagaren ska stå helt stilla när testet genomförs. Armen ska hänga avslappnad rakt ner och blodtrycksmanschetten placerad i höjd med mitten av sternum. Ur säkerhetssynpunkt för deltagaren kan det vara bra att vara två personer som övervakar deltagaren samt ha en brits nära till hands vid utförandet av provet för att minska risken att deltagaren skadar sig vid eventuellt blodtrycksfall.


(Text från Vårdhandboken 2022-04-08)