INNEHÅLLSFÖRTECKNINGFör att ta ut en grupprapport där du jämför din organisation med svenska arbetslivet behöver du göra följande

 

Säkerställ att din organisation är kopplad till en bransch i Plustoo

I organisationslistan som du når genom att klicka på ikonen Org.struktur på Startsidan i Plustoo ser du om din topporganisation är kopplad till en bransch. Om din organisation saknar branschkoppling se guide Lägg till bransch på befintlig organisation


Välj Jämför med svenska arbetslivet

Markera ikonen Jämför med svenska arbetslivet. Ingen synlig förändring märks, men i bakgrunden laddas resultaten av HPI referensdata från svenska arbetslivet

Välj grupp för jämförelse

  1. Välj organisation som du vill jämföra med svenska arbetslivet,
  2. Sätt datumintervall för när testerna genomfördes
  3. Klicka på bearbeta.

 

Inkluderade deltagare

När bearbetningen är klar kommer du direkt till sidan Inkluderade deltagare. Här visas


Urval (din valda organisation)

  • Antal tester som ingår i grupp 1 
  • Datumintervall som testerna är genomförda

Jämförelseurval (referensdatabasen)

  • Datumintervall för när testerna är genomförda 

Anpassa och Visa rapport

På sidan Anpassa rapport har du möjlighet att både ange en huvudrubrik samt sätta namn på de olika grupperna för göra det lättare att förstå resultaten i rapporten. 


Urvalstitel grupp 1: Namnet på din organisation/grupp

Urvalstitel för grupp 2.: Svenska arbetslivet som  

När du gjort de anpassningar du önskar klickar du på Visa rapport och tar fram rapporten i PowerPoint