INNEHÅLLSFÖRTECKNING


  

Skapa rapport


Öppna statistikdelen genom Skapa rapport och välj den tjänst som du ska arbeta med.

 

När du kommer in i statistikdelen är En grupp förvalt. Du kan även välja att jämföra två olika grupper, se guiden Grupprapport - jämförelse två grupper, jämföra din grupp med Svenska arbetslivet, se guiden Grupprapport - jämförelse svenska arbetslivet eller jämförelse mellan branscher i egen databas, se guiden Grupprapport - Branschjämförelse i egen databas


Välj grupp

Första steget i statistikurvalet, med undantag för medicinska kontroller där första steget är att välja typ av medicinsk kontroll, är att välja vilken grupp som rapporten avser. Detta gör du genom att antingen välja organisation eller välja projekt. Det är även möjligt att kombinera dessa även om det inte är så vanligt. 


Välj organisation


Alternativ 1


 1. Klicka på knappen Välj organisation. Här kan du söka på alla era organisationer.

 2. Skriv in hela eller del av namnet på organisationen som ska ingå i rapporten och klicka sök. Alla topp och underorganisationer som matchar sökningen listas nu i rutan.

 3. Bocka i kryssrutan för den topp- och/eller underorganisationen/er som ska ingå i rapporten.

 4. Klicka på Välj och stäng.


Alternativ 2

 1. Klicka i kryssrutan ”Visa alla organisationer” för att visa en lista på alla era topporganisationer (detta alternativ är inte tillgängligt i omfattande databaser med många skapade organisationer).

 2. Välj organisation/er genom att bocka i den kryssrutan/orna för den topporganisationen och/eller under organisationen som du vill ska ingå i urvalet.


Tips

 • Om det finns en pil till vänster om kryssrutan innebär det att det finns underorganisationer som hör till topporganisationen. Klicka på pilen för att visa underorganisationerna.

 •  När du klickar i topporganisationen blir samtliga underorganisationerna som ligger under den valda topporganisationen automatiskt inkluderade i urvalet.

 • För att göra urval på enskilda underorganisationer är det lättast att först klicka i rutan för topporganisationen för att tömma samtliga kryssrutor och sedan endast klicka i kryssrutan för den/de underorganisationer som ska ingå i rapporten.  


Välj projekt

Alternativ 1

 1. Klicka på knappen Välj projekt. Här kan du söka på alla era projekt.

 2. Skriv in hela eller del av namnet på projektet som ska ingå i rapporten och klicka sök. Alla projekt som matchar sökningen listas nu i rutan.

 3. Bocka i kryssrutan för det/de projekt som ska ingå i urvalet för rapporten.

 4. Klicka på Välj och stäng.


Alternativ 2

 1. Bocka i kryssrutan ”Visa alla projekt” för att visa en lista på era samtliga projekt. 
 2. Välj projekt genom att bocka i kryssrutan för det/de projekt som ska ingå.  


  


Ange datumintervall

För att säkerställa att rätt deltagare inkluderas i statistikurvalet när du väljer grupp utifrån Organisation, är det obligatoriskt att skriva in datumintervall för när testerna genomfördes. Datumintervallet behöver inte vara exakt på dagen som testerna genomfördes utan kan med fördel vara större, te x en månad åt vardera håll, så att du säkert får med alla aktuella tester.  

Förvalt är det senaste testet som genomfördes inom datumintervallet. 


Väljer du grupp utifrån Projekt, behöver du inte ange datumintervall, då tanken med projekt är att de redan är tidsbegränsade, t ex "Hälsoprojektet Må Bättre ht-2023".

  

  

Bearbeta statistik

När du har gjort alla inställningar är nästa steg att ta fram diagrammen för rapporten, vilket du gör genom att klicka på ikonen bearbeta.


  


Inkluderade deltagare


När bearbetningen av statistiken är färdig kommer du automatiskt till fliken inkluderade deltagare. Här visas

 • Antal tester som ingår i statistikurvalet
 • Vilket datumintervall som testerna är genomförda
 • Vilka deltagare som har tester som är inkluderade i statistikurvalet
 • Eventuellt deltagare som av någon anledning är exkluderade från statistikurvalet

  

Anpassa och visa rapport

På fliken Anpassa rapport väljer du vilka sidor som ska ingå i rapporten samt kan ange rubrik och underrubrik som skrivs ut på samtliga diagramsidor.  Inställningar som görs och texter som skrivs påverkar bara utseendet på rapporten.


 När du gjort de anpassningar du önskar klickar du på Visa rapport och tar fram rapporten i PowerPoint.