INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Skapa rapport


Öppna statistikdelen genom Skapa rapport och välj den tjänst som du ska arbeta med.


När du kommer in i statistikdelen ändrar du från En grupp till Jämför två grupper

 

Jämför två grupper väljer du vid:


 • Jämförelse av en organisations/grupps resultat vid två olika testtillfällen.
 • Jämförelse av resultatet av två olika grupper, tex två olika avdelningar, yrkesarbetande och tjänstemän mm.


Välj grupper

Välj ut de grupper du vill jämföra antingen på fliken organisation eller projekt. I exemplet nedan har vi valt att välja ut grupperna på Organisationsfliken men principen är den samma om du vill jämföra projekt.Jämförelse av en organisations/grupps resultat vid två olika testtillfällen

 

Välj Organisation

I detta fall väljer vi samma organisation för både grupp 1 och Grupp 2.

 

Grupp 1

 1. Klicka på knappen Välj organisation i kolumnen Grupp 1 
 2. Skriv in hela eller del av namnet på organisationen som ska ingå i rapporten och klicka sök
 3. Bocka i kryssrutan för den topp- och/eller underorganisationen/er som ska ingå i urvalet för rapporten.
 4. Klicka på Välj och stäng

 

Grupp 2

 1. Klicka på knappen Välj organisation i kolumnen för Grupp 2
 2. Skriv in hela eller del av namnet på organisationen som ska ingå i rapporten och klicka sök
 3. Bocka i samma topp- och/eller underorganisationen/er som under punkt 3
 4. Klicka på Välj och stäng

 

 

Ange datumintervall

 

Grupp 1 
 Fyll i datumintervallet för när den senaste omgången av tester genomfördes

 

Grupp 2
Fyll i datumintervallet för när den omgången tester som du vill jämföra genomfördes

Detta urval innebär att samtliga deltagare som genomförde testet vid datumintervallet för Grupp 1 kommer att jämföras mot alla deltagare som genomförde testet vid datumintervallet för Grupp 2.
Om du önskar att endast inkludera de deltagare som genomfört test vid båda tillfällena klickar du i kryssrutan "Inkludera endast de deltagare som deltog vid båda testtillfällena.


 

Jämförelse mellan två olika organisationer/grupper


Välj organisation

 

Grupp 1 

 1. Klicka på knappen Välj organisation i kolumnen Grupp 1 
 2. Skriv in hela eller del av namnet på den försa organisationen som du vill ska ingå i rapporten och klicka sök
 3. Bocka i kryssrutan för den underorganisationen som ska ingå i urvalet för rapporten.
 4. Klicka på Välj och stäng
    

Grupp 2

 1. Klicka på knappen Välj organisation i kolumnen Grupp 2
 2. Skriv in hela eller del av namnet på den andra organisationen som du vill jämföra med och klicka sök
 3. Bocka i den underorganisationen som du önskar jämföra med
 4. Klicka på Välj och stäng

 

Ange datumintervall

 

Grupp 1 
 Fyll i datumintervallet för när tester genomfördes 

 

Grupp 2
 Fyll i samma datumintervall som för grupp 1

 


Bearbeta statistik

När du har gjort alla urvalsinställningar är nästa steg att ta fram diagrammen för rapporten, vilket du gör genom att klicka på Ikonen bearbeta. 

Inkluderade deltagare

När bearbetningen av statistiken är färdig kommer du automatiskt till fliken inkluderade deltagare. Här visas

Grupp 1

 1. Antal tester som är inkluderade i statistikurvalet för grupp 1 
 2. Vilket datumintervall som testerna är genomförda
 3. Vilka deltagare som har tester som är inkluderade i statistikurvalet

Grupp 2

Antal tester som är inkluderade i statistikurvalet för grupp 1 

 1. Vilket datumintervall som testerna är genomförda
 2. Vilka deltagare som har tester som är inkluderade i statistikurvalet

 

Deltagare som har [A] framför sitt namn har ett test i Grupp 1.

Deltagare som har [B] framför sitt namn har ett test i Grupp 2. 

Deltagare som har [AB] framför sitt namn har test i både Grupp 1 och 2.

 

Om du valde att endast inkludera deltagare som var med vid båda testtillfällena har du endast en lista på deltagare med [AB] framför sitt namn.

 

Anpassa rapport och visa rapport

På fliken Anpassa rapport väljer du vilka sidor som ska ingå i rapporten samt kan ange rubriker som skrivs ut på samtliga diagramsidor:

 • Huvudrubrik 
 • Underrubrik
 • Rubrik för grupp 1
 • Rubrik för grupp 2

 


Visa rapport

När du gjort de anpassningar du önskar klickar du på ikonen Visa rapport. Vi rekommenderar att du väljer PowerPoint så att du lätt kan redigera rapporten.