Statistik

Utökat statistikurval
När statistikmenyn öppnas visas de flikar som används för ett standardurval. Vilka flikar som visas varierar lite beroende på metod. För att göra urval på ...
Tis, 26 apr., 2016 vid 12:09 E.M.
Statistik - Jämför med annan grupp
Jämför med annan grupp väljer du när vill jämföra två olika grupper, t.ex. tester som är genomförda under två olika tidspersioder eller två underorganisatio...
Tors, 18 feb., 2021 vid 11:25 F.M.
Statistik - Testnummer inom testdatum
För att säkerställa att rätt deltagare inkluderas i statistikurvalet rekommenderar vi att man ALLTID anger datumintervall för när testerna genomfördes samt ...
Tors, 19 dec., 2019 vid 7:33 F.M.
Statistik- välja organisation och projekt med kriterier
För att lättare kunna välja rätt organisation och/eller projekt i statistiken finns en specialfunktion, som heter Kriterier för organisation/projekt. ...
Ons, 20 juni, 2018 vid 8:23 F.M.
HPB statistik - Ett urval med projekt
Ett urval använder man för att se ett nuläge på en organisation eller grupp. För att öppna statistikmenyn klickar du på statistikikonen för HPB. ...
Ons, 20 juni, 2018 vid 8:29 F.M.
Statistik - Jämför med annan grupp (jämförelse mellan motionärer och icke-motionärer)
Jämför med annan grupp väljer du när vill jämföra två olika grupper För att öppna statistikmenyn klickar du statistikikonen för den metod som statisti...
Tis, 17 nov., 2015 vid 1:41 E.M.
Godkänna deltagare som inte besvarat alla frågor
GODKÄNNA DELTAGARE SOM INTE HAR BESVARAT ALLA FRÅGOR För att även deltagare som inte har besvarat samtliga frågor ska bli godkända i statistiken mås...
Fre, 23 Maj, 2014 vid 11:09 F.M.
Redigera diagramsidor i statistiken
Inställningar för rapporttitel, rapportinformation görs på fliken Sidinst. Rapporttitel och rapportinformation I fältet Rapporttitel (1) har du möjligh...
Tors, 31 Okt, 2019 vid 2:55 E.M.
Deltagarlista och sammanställning av anteckningar/kommentarer
Ta fram deltagarlista och sammanställning av anteckningar/kommentarer Efter att du har genomfört en statistikbearbetning tänds "Visa deltagare och ...
Tis, 3 Maj, 2022 vid 4:04 E.M.