Statistik

Utökat statistikurval
När statistikmenyn öppnas visas de flikar som används för ett standardurval. Vilka flikar som visas varierar lite beroende på metod. För att göra urval på ...
Tis, 26 apr., 2016 at 12:09 PM
Tolkning av alkoholdiagram i HPB-statistik
Liggande översiktsdiagram Alkoholstapeln i överblicksdiagrammen är indelad i Bra (blått) och Mindre bra (rött) Vilken data ...
Tis, 6 sep., 2016 at 7:49 AM
Statistik - Jämför med tidigare testtillfälle
Jämför med tidigare test väljer du när du vill se förändringen mellan två olika testtillfällen, t ex den senaste HPB jämfört med den näst senaste HPB, APP g...
Tis, 17 nov., 2015 at 1:41 PM
Statistik - Jämför med annan grupp (jämförelse mellan olika avdelningar)
Jämför med annan grupp väljer du när vill jämföra två olika grupper, t.ex. två underorganisationer. För att öppna statistikmenyn klickar du statistiki...
Tis, 17 nov., 2015 at 1:41 PM
Statistik - Testnummer inom testdatum
För att säkerställa att rätt deltagare inkluderas i statistikurvalet rekommenderar vi att man anger datumintervall för när profilerna genomfördes samt funkt...
Ons, 19 sep., 2018 at 10:53 AM
Statistik- välja organisation och projekt med kriterier
För att lättare kunna välja rätt organisation och/eller projekt i statistiken finns en specialfunktion, som heter Kriterier för organisation/projekt. ...
Ons, 20 juni, 2018 at 8:23 AM
HPB statistik - Ett urval med projekt
Ett urval använder man för att se ett nuläge på en organisation eller grupp. För att öppna statistikmenyn klickar du på statistikikonen för HPB. ...
Ons, 20 juni, 2018 at 8:29 AM
Statistik - Jämför med annan grupp (jämförelse mellan motionärer och icke-motionärer)
Jämför med annan grupp väljer du när vill jämföra två olika grupper För att öppna statistikmenyn klickar du statistikikonen för den metod som statisti...
Tis, 17 nov., 2015 at 1:41 PM
Skapa Powerpoint från PDF
Klipp ut bilder från PDF-dokument Om du vill klippa ut enskilda bilder från en pdf-fil till PowerPoint gör du det med Verktyget för ögonblicksbild. Var du...
Fre, 13 juni, 2014 at 11:30 AM
Godkänna deltagare som inte besvarat alla frågor
GODKÄNNA DELTAGARE SOM INTE HAR BESVARAT ALLA FRÅGOR För att även deltagare som inte har besvarat samtliga frågor ska bli godkända i statistiken mås...
Fre, 23 Maj, 2014 at 11:09 AM