Innehåll HPI:s tjänst Medicinska kontroller i arbetslivet


 • Digital hälsodeklaration, som besvaras digitalt via smartphone, läsplatta eller dator. Underlag för att undersöka deltagarens bild av sitt hälsotillstånd, aktuella besvär och sin arbetsmiljö.
 • Underlag för att registrera mätvärden och undersökningsresultat, för att kunna följa trender i arbetsgruppen och rapportera till deltagarens hälsokonto.
 • Checklistor och kunskapsstöd till utföraren.
 • Digital signering av intyg, utlåtanden med individuell återkoppling till deltagare och arbetsgivare.
 • Bevakning och påminnelser läggs upp automatiskt (deltagare kan även läggas in manuellt för bevakning).
 • I Hälsokontot kan deltagaren se sina intyg/utlåtanden. 
 • Företagshälsan tar fram grupprapport. 
 • I arbetsgivarkontot finns Bevakning & påminnelser och Tjänstbarhetskollen.Process för arbete med HPI Medicinska kontroller i arbetslivet

Processen finns även beskriven som PowerPoint, se längst ned på sidan.
Flödet Medicinska kontroller

Arbetsgivaren beställer

Arbetsgivaren kan i arbetsgivarkontot göra en beställning av medicinska kontroller som inkluderar riskbedömning för individ och grupp. Beställningen tas emot och bekräftas av företagshälsan.
Företagshälsan startar flödet

I plustoo.com och under Enkätlänkar väljer utföraren aktuell medicinsk kontroll


Deltagaren loggar in via enkätlänken

 


Deltagaren lämnar samtycke till att delta i medicinska kontrollen

 

För att kunna delge arbetsgivare hur många som tackat ja/nej efter att de fått information


Deltagaren lämnar samtycke till behandling av personuppgifter

 


För att kunna delge arbetsgivare hur många som tackat ja/nej och sammanställa gruppstatistik 


Deltagaren svarar på frågor om hälsa och arbetsmiljö


  

I dagsläget kan man välja på svenska och engelska

 
Företagssköterskan dokumenterar mät-/testvärden i PlustooFöretagsläkaren loggar in i Plustoo.com och söker upp deltagaren

  Företagsläkaren får ett sammanfattat resultat 

 

  

  Företagsläkaren utfärdar tjänstbarhetsintyg eller utlåtandeÅterkoppling medarbetare i Hälsokontot

 • Tjänstbarhetsintyg/utlåtande


Återkoppling arbetsgivare

Gruppstatistik 

 • Deltagande: Dokumentation av anordnande, deltagande och utfall.
 • Gruppresultat från frågor i hälsodeklaration och undersökningar.

Tjänstbarhetskollen

Bevakning & påminnelser

Gruppstatistik

  Exempel gruppstatistik
Bevakning och påminnelse

 • Aktiveras automatiskt Dokumentation i patientjournalen

PDF som kan läsas in i journalen

 • Hälsodeklaration, sammanfattning
 • Mätvärden
 • Tjänstbarhetsintyget (separat PDF)
 • Kan kompletteras med anteckning i journal vid behovHandledning, guider och support

På hemsidan www.hpi.se finns handledningar, guider och support för samtliga Medicinska kontroller.