Innehåll HPI:s tjänst Medicinska kontroller i arbetslivet

 • Digital hälsodeklaration, som besvaras digitalt via smartphone, läsplatta eller dator. Underlag för att undersöka deltagarens bild av sitt hälsotillstånd, aktuella besvär och sin arbetsmiljö.
 • Underlag för att registrera mätvärden och undersökningsresultat, för att kunna följa trender i arbetsgruppen och rapportera till deltagarens hälsokonto.
 • Checklistor och kunskapsstöd till utföraren.
 • Digital signering av intyg, utlåtanden med individuell återkoppling till deltagare och arbetsgivare.
 • I Hälsokontot kan deltagaren se sina intyg/utlåtanden. I kommande version kommer deltagaren se sina värden och följa sina resultat.
 • Företagshälsan tar fram gruppsammanställning. 
 • Arbetsgivarens konto kommer släppas under 2022 där bl. a. digitala intyg/utlåtanden och grupprapporter kommer kunna publiceras.
 • Bevakning och påminnelser läggs upp automatiskt.Process för arbete med HPI Medicinska kontroller i arbetslivet

Processen finns även beskriven som PowerPoint, se längst ned på sidan.
Flödet Medicinska kontroller

Arbetsgivaren beställer

Arbetsgivaren beställer på vanligt sätt. Tips vid uppdragsplanering finns under respektive medicinsk kontroll på supportsidan. 
Företagshälsan startar flödet

I plustoo.com och under Enkätlänkar väljer utföraren aktuell medicinsk kontroll


Deltagaren loggar in via enkätlänken

 


Deltagaren lämnar samtycke till att delta i medicinska kontrollen

 

För att kunna delge arbetsgivare hur många som tackat ja/nej efter att de fått information


Deltagaren lämnar samtycke till behandling av personuppgifter

 


För att kunna delge arbetsgivare hur många som tackat ja/nej och sammanställa gruppstatistik 


Deltagaren svarar på frågor om hälsa och arbetsmiljö


  

I dagsläget kan man välja på svenska och engelska

 
Företagssköterskan dokumenterar mät-/testvärden i PlustooFöretagsläkaren loggar in i Plustoo.com och söker upp deltagaren

  Företagsläkaren får ett sammanfattat resultat

 

  

  Företagsläkaren utfärdar tjänstbarhetsintyg eller utlåtandeÅterkoppling medarbetare i Hälsokontot

 • Tjänstbarhetsintyg/utlåtande 
 • Mätvärden (kommande lansering)
 • Automatiska råd och kommentarer (kommande lansering)


Återkoppling arbetsgivare

Gruppstatistik 

 • Deltagande: Dokumentation av anordnande, deltagande och utfall.
 • Gruppresultat frågor i hälsodeklaration eller undersökningar (kommande lansering).

Tjänstbarhetsintyg i arbetsgivarkontot
 (kommande lansering)
Gruppstatistik

  Exempel gruppstatistik
Bevakning och påminnelse

 • Aktiveras automatiskt
 • Såväl medarbetare, företagshälsa och arbetsgivare kommer påminnas när det är dags Dokumentation i patientjournalen

PDF som kan läsas in i journalen

 • Hälsodeklaration, sammanfattning
 • Mätvärden
 • Diagnos, exponeringskod och sambandskod (nästa lansering)
 • Tjänstbarhetsintyget (separat PDF)
 • Kan kompletteras med anteckning i journal vid behovHandledning, guider och support

På hemsidan www.hpi.se finns handledningar, guider och support för samtliga Medicinska kontroller.