Klicka på ikonen Org.struktur för att ta fram ert organisationsträd.  Inne på fliken Org.struktur gör följande:

  1. Markera den organisation som du ska lägga till bransch på.
  2. Klicka på Redigera. Fönstret "Redigera organisation öppnas. 
  3. Välj den bransch som passar bäst till organisationen. Branscherna är från Statistiska centralbyrån och är uppdelad i fem nivåer, men det räcker att då går ned till nivå 2
  4. Klicka på OKBranchkodning ett krav för att kunna göra jämförelse med HPI referensdatabas

För att kunna göra jämförelser med HPI referensdatabas måste organisationerna vara branchkodade. Vi rekommenderar därför även att du går in och branchkoda redan befintliga organsiationer i Plustoo. 

En statusbar på fliken Organisationsstruktur visar hur stor del av topporganisationerna i databasen som är branchkodade.