I Excel-filen nedan finner du gradering av frågorna och ursprung i Hälsoundersökning i arbetslivet.