Hälsoundersökning i arbetslivet

Hälsoundersökning - Beskrivning
Hälsoundersökning i arbetslivet - Tjänstebeskrivning Undersök medarbetares hälsa, levnadsvanor och olika faktorer i arbetsmiljön för att förebygga ohäls...
Tis, 5 dec., 2023 vid 9:07 F.M.
Hälsoundersökning - Uppdragsplanering
Här ges tips om hur ett uppdrag eller projekt kan läggas upp gällande Hälsoundersökning i arbetslivet. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Planering av uppdraget  N...
Tis, 5 dec., 2023 vid 9:08 F.M.
Hälsoundersökning i arbetslivet - Välj innehåll
INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll i Hälsoundersökning i arbetslivet Anpassa Hälsoundersökningen Kategorier med frågor Levnadsvanor Hälsa Sjukdom Fysi...
Tis, 5 dec., 2023 vid 9:09 F.M.
Hälsoundersökning - Genomförande
En Hälsoundersökning i arbetslivet kan genomföras på flera olika sätt. Exempelvis som en: Hälsoundersökning i ett fysiskt möte Digital screening/kartlägg...
Tis, 5 dec., 2023 vid 9:09 F.M.
Hälsoundersökning i arbetslivet - FAQ
Vanliga frågor kring Hälsoundersökning i arbetslivet Klicka på din fråga för att komma till svaret: Under Levnadsvanor saknar vi frågor om drogbruk? ...
Tis, 5 dec., 2023 vid 9:10 F.M.
Hälsoundersökning - Återkoppling grupprapport
INNEHÅLLSFÖRTECKNING Återkoppling av hälsoundersökningen Generella principer Syftet med grupprapporten Rapporten kan och ska redigeras Tystnadsplikt/s...
Tis, 5 dec., 2023 vid 9:11 F.M.
Hälsoundersökning - Gradering svar Ursprung frågor
I Excel-filen nedan finner du gradering av frågorna och ursprung i Hälsoundersökning i arbetslivet. 
Tis, 5 dec., 2023 vid 9:12 F.M.
Hälsoundersökning - Våld i nära relationer
INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund Ur ett arbetsgivarperspektiv – att kartlägga medarbetares erfarenheter av våld i nära relationer Företagshälsovården s...
Tis, 5 dec., 2023 vid 9:12 F.M.