Vanliga frågor kring Medicinska kontroller i arbetslivet


Klicka på din fråga för att komma till svaret:


INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Måste alla läkare som ska göra medicinska kontroller ha ett abonnemang, och vad kostar det? 

Svar:

Ja, läkare som ska göra medicinska kontroller behöver ett abonnemang som är kostnadsfritt. Beställ abonnemang här: https://www.hpi.se/bestallning-av-plustoo/

 


Varför betala för att byta ut ett arbetssätt med hälsodeklarationer och intyg i pappersformat, som fungerar bra? 

Svar:

Tidigare arbetssättet kräver mycket manuell hantering med bl. a inskanning av dokument i journalen. Nya arbetssättet blir mer effektivt och ger dessutom ett modernt intryck till kundföretagen som förväntar sig ett mer digitalt och effektivt arbetssätt.  

 

Vi har digitala länkar för hälsodeklarationer, intyg till individens app. och bevakning i journalsystemet, varför är tjänsten bättre? 

Svar:

  • Tjänsten ger möjlighet till gruppsammanställningar, vilket underlättar återkoppling till arbetsgivaren och dennes systematiska arbetsmiljöarbete. Arbetsgivaren har en skyldighet att dokumentera anordnandet, och vid anmodan visa upp detta för Arbetsmiljöverket. Arbetsgivaren är enligt föreskriften 2019:3 skyldig att anordna medicinska kontroller.  
  • För att kunna stötta kundorganisationer med geografisk spridning och redovisa sammanhängande statistik finns möjlighet att bjuda in partners i er databas i Plustoo.
  • Deltagaren får sitt utlåtande/tjänstbarhetsintyg i sitt individuella hälsokonto, där alla resultat från t ex hälsoprofil eller andra tester finns samlat. Deltagaren kan därmed följa sin utveckling och förändring oavsett byte av arbetsgivare eller företagshälsa.  
  • I HPIs bevakningssystem går påminnelser till såväl deltagaren som företagshälsan och arbetsgivaren. 
  • Genom tjänsten skapas referensdata för jämförelse med svenskt arbetsliv. Kunskap om omfattningen av medicinska kontroller och om exponering etc. genereras till alla parter inklusive myndigheter.  


På vilket sätt skulle det här arbetssättet kunna betala sig? 

Svar:

Med det här systemet behövs ingen postgång, eller hantering av lösa blanketter eller papper, vilket gör det enklare och säkrare att hålla ordning och reda. Arbetssättet effektiviseras helt enkelt.  

 

Hur gör vi om personen inte har personnummer? 

Svar:

Födelsedatum kan användas istället för personnummer. ID kontrolleras vid besöket på företagshälsan, för att försäkra att det är rätt person.   

 

Hur gör man om någon tackar nej, men sedan ångrar sig? 

Svar: 

Om deltagaren tackat NEJ till att delta och loggat in med personnummer/BankID kan deltagaren logga in på länken igen med BankID och ändra sitt svar till JA och delta.


Om födelsedatum och kön använts som inloggningssätt raderar användaren deltagarens aktuella test i Plustoo, sen kan deltagaren besvara samma länk igen.  

 

Blir det inte extra administration - och vem betalar för det? 

Svar: 

Administrationen minskar snarare. Arbetsgivaren har en skyldighet att dokumentera anordnandet, och vid anmodan visa upp detta för Arbetsmiljöverket, i vilket arbetsgivaren bör kunna förvänta sig stöd av sin företagshälsa. Underlaget kan vara dyrt att sammanställa om inte digitalt stöd finns för detta. 


Varför uppge i enkäten antalet medarbetare jag har personalansvar för?

Svar:

Syftet med frågan är att belysa om deltagaren är chef, har personalansvar och i sådana fall för hur många. Detta för att företagssköterskan ska kunna ge bra råd till deltagaren kring dennes arbetssituation.