Din uppgift som Hälsoprofilbedömare är att fokusera på varför deltagaren använder medicin och se om det finns andra alternativ. Du kan aldrig rekommendera någon förändring i medicinering utskriven av läkare. Målsättningen är att deltagaren själv ska se samband mellan sina hälsovanor, hälsoupplevelser och sin medicinering. Även icke receptbelagd medicin ska registreras.Pulspåverkande mediciner kan påverka pulsen i konditionstestet

Hur mycket pulspåverkande mediciner påverkar deltagarens pulsutveckling under konditionstestet går inte att säga exakt eftersom det beror på flertalet faktorer. Vissa mediciner har en betablockerande effekt som gör att pulsutvecklingen hålls tillbaka medan andra mediciner höjer deltagarens puls. I vissa fall kan därför Beräkningssätt Borg eller Åstrand ge rimligare beräkningar än Beräkningssätt Ekblom Bak.
När och hur använder jag medicinlistan i Plustoo?

Medicinlistan ligger efter medicinfrågorna i Plustoo och används för att se om det är en pulspåverkande-, hjärtkärl- eller blodfettsmedicin som din deltagare använder.


För att öppna medicinlistan klickar du på knappen MedicinlistaMedicinlistan öppnas i ett nytt fönster. Du kan söka både på medicin och behandlingsorsak. Medicinerna är indelade i kategorier från A-F beroende på deras inverkan på konditionstest. När du hittat rätt medicin dubbelklickar du på den för att spara medicinen på deltagarens profil.I textfältet för medicinlistan står nu både namnet på medicinen och om den påverkar pulsutveckling eller inte.Jag hittar inte deltagarens medicin i medicinlistan

Om du inte hittar deltagarens medicin i medicinlistan kan det bero det troligvtis på något av följande:

  • Medicinen är ny och har inte lagts in i listan än 
  • Medicinen är gammal och har utgått från listan 
  • Medicinen har bytt namn 
  • Medicinen är inte svensk 

Utvecklingen av mediciner är snabb. Nya mediciner kommer ut, gamla mediciner tas bort och vissa byter namn. Medicinlistan i Plustoo utgår från FASS och uppdateras årligen, men det tar ca 6 månader fr om att en ny version av FASS har publicerats tills vi har fått en uppdaterad medicinlista att lägga in i Plustoo. Medicinlistan är upprättad av Lisa Hjärne, SaLiMa Företagsutveckling AB.
Besvara alltid frågorna ”Hjärtkärlmedicin”, ”Pulspåverkande medicin” och ”Blodfettsmedicin”

Fyrkanten i kryssrutorna för Hjärtkärlmedicin, Blodfettsmedicin och Pulspåverkande medicin visar att frågorna är obesvarade.


För att svara Nej klickar du en gång så att kryssrutan blir tom.


För att svara Ja klickar du två gånger så att det blir en bock i rutan.Pulspåverkande medicin

Om din deltagare använder medicin som tillhör kategorin B eller D ska du alltid bocka i kryssrutan för Pulspåverkande medicin.

Medicinen i exemplet ovan är en pulspåverkande blodtrycksmedicin så då har vi bockat i både Hjärtkärlmedicin och pulspåverkande medicin.Hjärtkärlmedicin

Om deltagaren använder medicin för hjärtkärlproblematik, som exempelvis högt blodtryck, kärlkramp, hjärtsvikt m.fl. ska du alltid kryssa i rutan för Hjärtkärlmedicin oavsett om medicinen är pulspåverkande eller inte. Om du är osäker på om medicinen är en hjärtkärlmedicin så fråga din deltagare.Blodfettsmedicin

Om deltagaren tar medicin mot för höga blodfetter ska kryssrutan för Blodfettsmedicin bockas i.