Ta fram deltagarlista och sammanställning av anteckningar/kommentarer


Efter att du har genomfört en statistikbearbetning tänds "Visa deltagare och anteckningar" upp. Här kan du ta fram:

  • Deltagarlista i PDF eller Excelformat
    • Lista på deltagare som är inkluderade i statistikbearbetningen
    • Lista på deltagare som är Exkluderade från statistikbearbetningen  • Anteckningar/kommentarer från inkluderade tester i PDF-format
    • Vilken typ av anteckningar/Kommentarer som går att ta fram beror på vilken tjänst du genomfört. Exemplet nedan visar valet av deltagarnas kommentarer från Arbetsplatsprofilen.