Efter att du har genomfört en statistikbearbetning tänds "Visa deltagare och anteckningar" upp. Här kan du ta fram:


Anteckningar/kommentarer från inkluderade tester i Excel-format

  • Vilken typ av anteckningar/Kommentarer som går att ta fram beror på vilken tjänst du genomfört. Exemplet nedan visar valet av deltagarnas kommentarer från Hälsoundersökning i arbetslivet
  • När du klickat på Anteckningar (Excel) får du välja vilka anteckningar som du vill inkludera i Excel dokumentet. 
  • Varje typ av anteckning/kommentar visas på en egen flik i dokumentet
  • Förvalt är att anteckningarna är anonymiseradeDeltagarlista i Excelformat


  • Lista på samtliga deltagare i urvalet 
  • Flik 1 visar de deltagare som är inkluderade i urvalet
  • Flik 2 visar de deltagare som är exkluderade från urvalet
  • Listan visar även deltagaruppgifterna e-post-arbete, e-post privat, mobiltelefon samt telefon arbete, förutsatt att uppgifterna finns registrerade på deltagarna i plustoo.