INNEHÅLLSFÖRTECKNINGPublicering i journal

Publicering i journal görs från Plustoo.com. Oavsett om koppling till journalsystem finns eller inte. Från programvaran Plustoo når du rätt sida i Plustoo.com genom "Publicera i journal" i menyn (orange markering). 

Koppling till journalsystem finns

Publicera enkelt deltagarnas resultat genom knappen "Publicera i journal" (röd pil). I listan "Publicerat i journalsystem" visas sedan vilka dokument som publicerats (grön markering).

  • I dagsläget finns möjlighet till koppling med Webdoc och CGM J4.
  • För samtliga tjänster i Plustoo finns funktionen Publicera i journal.
  • Vid medicinska kontroller och Nyanställningsundersökning publiceras tjänstbarhetsintyg/utlåtande tillsammans med sammanfattning automatiskt när intyget signeras.


OBSERVERA. Av sekretess- och säkerhetsskäl är automatisk publicering endast möjlig när du är inloggad på din egen Företagshälsa. Arbetar du som gäst/partner hos annan Företagshälsa behöver du ladda ned PDF och lägga upp i journalen manuellt (blå pil)Vad som publiceras i respektive Tjänst


Resultat (1)Konditions-test (2)Blodprofil (3)Arbetsplats-profil (4)Journal-underlag (5)Intyg/ Utlåtande
Medicinsk kontrollxx
Hälsoundersökningx
Nyanställnings-undersökningxx
Hälsoprofilxxom ingårom ingår

Hälsoscreeningx
om ingårom ingår

FunktionsanalysxxKonditionstest
xBlodprofil

x


Arbetsplatsprofil


xKoppling till journalsystem eller svenskt personnummer saknas

Om ni saknar integration till er journalprogramvara, eller om deltagaren saknar svenskt personnummer i Plustoo, laddar du istället ned resultaten i PDF (blå pil i bild 1) och lägger in manuellt i ert journalsystem.Dokument i Webdoc

I Webdoc hittar ni era publicerade dokument i vänstermenyn under rubriken "Filer" (röd markering).
Pris

Se PrislistaBeställ koppling (integration) med Webdoc eller CGM J4

Beställ integration journal här.