För hjälp vid presentation av statistik av HPI Arbetsplatsprofil se bifogad PDF.