För hjälp vid presentation av statistik av HPI Hälsoscreening se bifogad PDF.