INNEHÅLLSFÖRTECKNINGVälj frågekategorier i Plustoo

För att välja bort en eller flera kategorier när du lägger in Arbetsplatsprofilerna manuellt i programvaran Plustoo måste du gå längst ned på fliken Information på VARJE profil och klicka ur bocken för den kategori som inte ska vara med.
Arbetet med Arbetsplatsprofilen kan läggas upp som en process i fem steg:


 1. Deltagarna loggar in på Todaytoo och besvarar frågor
  Deltagarna får en länk till Arbetsplatsprofilen och loggar in på Todaytoo för att svara på frågorna. Frågorna tar ca 10 minuter att besvara och handlar om den psykosociala och fysiska arbetsmiljön. Deltagaren kan komplettera svaren med kommentarer. Alla svar behandlas konfidentiellt.

 2. Deltagarna får direkt se sitt resultat
  Direkt efter att deltagaren har besvarat frågorna ser hen en graderad sammanställning av svaren. Deltagaren sparar själv resultaten till sitt hälsokonto.

 3. Visa resultaten på gruppnivå för arbetsgivaren
   
  Du som utförare av Arbetsplatsprofilen sammanställer snabbt och enkelt via Plustoo de individuella resultaten till en grupprapport med möjlighet att visa resultat till exempel per avdelning, yrke, kön eller ålder. Grupprapporten kan användas som underlag för eventuella förändringar på arbetsplatsen.

 4. Sammanställning av kommentarer
  En sammanställning av deltagarnas kommentarer ger en djupare bild av situationen på arbetsplatsen. Den används med fördel som ett underlag för fördjupande diskussioner i arbetsgruppen.

 5. Följ upp resultaten
   
  Utvärdera efter en tid vilka insatser som gett bäst verkan, med en ny Arbetsplatsprofil. Sammanställningen i före- och efter mätningen gör det enkelt att utvärdera effekten av insatserna.