Arbetsplatsprofil

HPI Arbetsplatsprofil - För att utveckla den goda arbetsplatsen.
HPI Arbetsplatsprofil används för att kostnadseffektivt kartlägga den psykosociala och den fysiska arbetsmiljön och ge ett kärnfullt resultat som är enkelt ...
Fre, 22 dec., 2017 at 9:03 AM
Arbetsplatsprofil statistik - Ett urval
Ett urval använder man för att se ett nuläge på en organisation eller grupp. För att öppna statistikmenyn klickar du på statistikikonen för APP. När...
Tors, 2 jan., 2020 at 8:48 AM
Arbetsplatsprofil - Presentera statistik
Hjälper dig presentera statistik för HPI Arbetsplatsprofil. Se bifogad PDF.
Fre, 28 Maj, 2021 at 2:56 PM
APP statistik - Sammanställa kategorikommentarer
Till kategorierna Min arbetssituation, Min arbetsgrupp, Min närmaste chef, Kränkande särbehandling, Min fysiska arbetssituation samt Risker och säkerhet fin...
Fre, 22 dec., 2017 at 9:22 AM