Arbetsplatsprofil

Arbetsplatsprofil - Beskrivning
INNEHÅLLSFÖRTECKNING För att utveckla den goda arbetsplatsen Genomförande Fyra kategorier Produktblad och presentation   För att utveckla den god...
Tors, 29 feb., 2024 vid 3:27 E.M.
Arbetsplatsprofil - Genomförande
INNEHÅLLSFÖRTECKNING Välj frågekategorier i Plustoo Arbetet med Arbetsplatsprofilen kan läggas upp som en process i fem steg Välj frågekategor...
Tis, 5 dec., 2023 vid 10:57 F.M.
Arbetsplatsprofil - Presentera statistik
Statistiken presenteras med hjälp av tre olika typer av diagram Index  Liggande stapeldiagram Stående stapeldiagram Arbetsplatsprofil-index ger ett...
Tis, 5 dec., 2023 vid 10:59 F.M.