Övrigt

Annat som berör Plustoo

Fysik aktivitet, Minutstaplar och "Fysiskt aktiv ur ett hälsoperspektiv"
Många överskattar sin fysiska aktivitet. För att hjälpa deltagaren att reflektera över sin fysiska aktivitet har vi valt att bryta ned frågorna om Fysisk a...
Fre, 1 nov., 2019 at 9:51 F.M.
Stillasittande
Längre perioder av stillasittande innebär en ökad risk för ohälsa. Risken verkar vara störst för dem som är fysiskt inaktiva. Frågorna om stillasittan...
Tors, 31 Okt, 2019 at 2:15 E.M.
Mediciner och medicinlista
Din uppgift som Hälsoprofilbedömare är att fokusera på varför deltagaren använder medicin och se om det finns andra alternativ. Du kan aldrig rekommendera...
Fre, 22 dec., 2017 at 11:16 F.M.
AUDIT-C
En förhöjd alkoholkonsumtion, så kallat riskbruk, kan orsaka sjukdom, olyckor och i vissa fall död. Riskbruk kan även leda till missbruk om det inte...
Mån, 16 Maj, 2022 at 9:52 F.M.
Blodtryck och Diabetes
Blodtryck Enligt Fyss 2015 har minst 25 % av svenska folket hypertoni (högt blodtryck) eller tar blodtryckssänkande medicin. Antal personer med h...
Fre, 22 dec., 2017 at 1:31 E.M.
Kroppsmätningar
I Hälsoprofilbedömningen gör vi endast några enkla kroppsmätningar som tillsammans med deltagarens egen bedömning skapar grunden för ett motiverande samt...
Fre, 22 dec., 2017 at 1:39 E.M.
Kost och tobak
Kost Det finns ingen entydig forskning kring vad som anses vara bra kostvanor. Vi har därför valt en fråga som innefattar både innehåll och regelbu...
Fre, 22 dec., 2017 at 11:09 F.M.