Längre perioder av stillasittande innebär en ökad risk för ohälsa. Risken verkar vara störst för dem som är fysiskt inaktiva.


Frågorna om stillasittande är till för att uppmärksamma deltagaren:

  • hur mycket tid hen är stillasittande under sin vakna tid på arbetet respektive på fritiden. 
  • att det finns ”enkla lösningar” för att minska tiden stillasittande. Antingen vara mindre stillasittande eller bryta sitt stillasittande oftare. 


Frågorna är uppdelade i arbete och fritid. Om deltagaren svarar ”Nästan ingen tid” på frågan ”Hur mycket av din tid du är stillasittande på fritiden/arbetet" släcks nästa fråga ”På fritiden/arbetet bryter jag mitt stillasittande var 30:e minut med att åtminstone ställa mig upp…” ned eftersom det inte finns något stillasittande att bryta. 


Resultatet presenteras både separat för Arbete respektive Fritid, och med ett sammanfattande genomsnitt. 

  • 1-9 poäng = Grön = Hälsosam nivå
  • 10-13 poäng = Gul = Behov av att minska stillasittande 
  • 14-17 poäng = Röd = Stort behov av att minska stillasittande