• Säkerställ att du har fungerande batterier
  • Fukta senosorerna på pulsbandet med vatten och lite tvål
  • Säkerställ att pulsbandet sitter direkt mot huden. På kvinnor ska det sitta direkt under bysten och för män ska det sitta direkt under bröstmuskel

Om du inte får pulsbandet att fungerar tillförlitligt kan manuell pulsmätning göras vid handleden, halspulsådern eller bröstkorgen (med stetoskop)