INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Hur vet jag att profilen är komplett?

Svar:
Deltagarens profil är komplett när du inte längre ser Att göra i högermarginalen på profilen.

För att profilen ska vara komplett inmatad måste samtliga frågor vara besvarade och alla värden inmatade. Vad som är kvar att göra innan profilen är komplett visas under Att göra i högermarginalen. För att snabbt se vad som är kvar att göra ställer du markören på ”Att göra” utan att klicka. En Att göra-lista ”fälls” ut där det står vilka flikar som inte är kompletta och exakt vad som saknas på respektive flik.

Listan döljs igen när du flyttar markören. 


Om du vill att listan ska stanna kvar ”fäster du den ” med det lilla häftstiftet uppe till höger.

För att dölja listan klickar du på häftstiftet igen


När profilen är komplett försvinner Att göra automatiskt från profilen. 

  

  

Kan jag radera en deltagare?

Svar:

Ja. Öppna deltagaren som du vill radera. Klicka på "Övrigtmappen" till höger om Spara och välj Radera deltagare. 


Du får nu upp en varningsruta där du måste bekräfta att du är säker på att du vill radera deltagaren.Observera att det INTE går att ångra att man har raderat en deltagare.

  

   

Kan jag radera en profil?

Svar: Ja. Öppna profilen som du vill radera och säkerställ att det är rätt profil. Klicka på "Övrigtmappen" som ligger precis till höger om ikonen ResultatKlickar därefter på Radera profil. Du får nu upp en varningsruta där du måste bekräfta att du är säker på att du vill radera profilen.


Observera att det INTE går att ångra att man har raderat en profil.

  

  

Måste man alltid besvara färgade kryssrutor?

Svar:
Frågorna om deltagaren använder hjärt-, kärlmedicin, blodfettsmedicin eller pulspåverkande medicin, har diabetes och/eller diagnostiserat högt blodtryck måste ALLTID besvaras oavsett och svaret är ja eller nej.


En ruta med svart fyrkant betyder att frågan är obesvarad och profilen är inte komplett inmatad och profilen kommer inte bli godkänd i statistikbearbetningen.

För att besvara frågan med Nej klickar du en gång

För att besvara frågan med Ja klickar du två gånger

  

 

Testet är grått och går inte att fylla i?

Svar:

För att kunna redigera ett test behöver du först låsa upp det.

  

   

Varför uppge antal jag har personalansvar för?

Svar:

Syftet med frågan är att belysa om deltagaren är chef, har personalansvar och i sådana fall för hur många. Detta för att företagssköterskan ska kunna ge bra råd till deltagaren kring dennes arbetssituation.