INNEHÅLLSFÖRTECKNING


   

Hälsoscreening

 • En tids- och kostnadseffektiv tjänst som hjälper arbetsgivaren att snabbt kartlägga hälsan bland sina medarbetare, identifiera Frisk- och Riskgrupper och prioritera rätt hälsoinsatser.
 • Utmärkt som underlag för ett hälsosamtal med deltagaren. Med hälsokontot på Todaytoo.se kan deltagarna följa sin utveckling.


Vinsterna

Kartlägg hälsan

Kartlägg arbetsplatsen och se hälsoresultat över tid med upprepade Hälsoscreeningar.

Styr hälsoinvesteringar

Identifiera medarbetare i Friskgrupp och Riskgrupp och erbjud extra insatser till dem som behöver det mest.

Minska sjukdagarna och öka frisknärvaron

Följ upp medarbetare i riskzoner för att öka motivationen till att förbättra sin livsstil.

  

Om Hälsoscreening

 • Hälsoscreening är evidensbaserad och valideras kontinuerligt mot Hälsoprofiler och Konditionstester.
 • Identifierar deltagare i HPI Friskgrupp och HPI Riskgrupp.
 • Kan genomföras både med och utan ett hälsosamtal.
 • Omfattar 27 frågor om hälsa, livsstil och motivation.
 • Deltagaren får tillgång till ett digitalt hälsokonto på Todaytoo.se
 • Ger unikt gruppresultat på maximal syreupptagning ml/min/kg. 
 • Finns på svenska, engelska och norska.
 • Kan kompletteras med HPI Arbetsplatsprofil.
 • Utvecklad sedan 1999.Effektivare resursfördelning


Identifierar deltagare i Frisk- och Riskgrupper och styr hälsoinvesteringen till dem som behöver det mest. 

 • HPI Riskgrupp har behov av ett ökat individuellt stöd för att motiveras till en hälsosam livsstil, till exempel genom en Hälsoprofil.
 • HPI Friskgrupp kan ta del av allmänna hälsofrämjande aktiviteter.Unikt gruppresultat för maximal syreupptagning

Med olika parametrar i Hälsoscreeningen beräknas medarbetarnas sannolikhet för en hälsosam maximal syreupptagning. Resultatet kan användas på gruppnivå som ett nuläge. Formeln är unik och utvecklad med logistisk regression samt validerad mot hundratusentals Hälsoprofiler och Konditionstester i vår databas.

En viktig del för hög frisknärvaro är medarbetarens maximala syreupptagning. För t ex ett stillasittande arbete är rekommendationen en maximal syreupptagning på ca 35 ml/kg/min, bara varannan medarbetare når den nivån. Det kan ge minskad effektivitet och produktivitet.Få snabb och enkel överblick av hälsan

Hälsoscreening är ett bra sätt att snabbt ta temperaturen på hur organisationens medarbetare mår och hjälper arbetsgivaren att ta bättre och mer strategiska beslut kring hälsoarbetet. Kombinera gärna Hälsoscreening med Arbetsplatsprofil för en fördjupad kartläggning av hur arbetsplatsen mår.Hitta medarbetare med störst behov

Medarbetare i Riskgruppen har en ökad risk för framtida ohälsa och fler sjukdagar. Hälsoscreeningen identifierar medarbetare som är i störst behov av livsstilsförändring. De kan erbjudas en Hälsoprofil och andra hälsoinsatser som motiverar till livsstilsförändringar för bättre upplevd hälsa.Utvärdera resultatet av hälsoinsatser

Fånga in medarbetare som kanske behöver mer motivation och annan typ av hjälp. Upprepade hälsoscreeningar visar om medarbetare i Riskgruppen förbättrat sin livsstil och hälsa och fortsätter att må bra.

  


Så genomförs en Hälsoscreening

 1. Deltagarna besvarar frågor på Todaytoo.se
  Deltagarna får en länk till Hälsoscreeningen och loggar in på Todaytoo för att besvara frågorna. Det tar 5–6 minuter och handlar om stillasittande, fysisk aktivitet, kost, tobak, alkohol och symptom, stress, återhämtning, upplevd hälsa och motivation. Alla svar behandlas konfidentiellt.
    
 2. Deltagarna får direkt se sitt resultat
  Direkt efter att deltagaren besvarat frågorna ser hen en graderad sammanställning av svaren. Deltagaren sparar själv resultaten till sitt hälsokonto och kan där läsa om vad resultaten innebär ur ett hälsoperspektiv, om olika rekommendationer och även jämföra sina resultat och sin livsstil med svenska arbetslivet. Informationen till deltagarna kan anpassas utifrån vilken Frisk- eller Riskgrupp de tillhör, till exempel med ett erbjudande om fortsatt individuellt stöd i form av en Hälsoprofil för deltagare i Riskgruppen. Här har också arbetsgivaren möjlighet att informera om kommande hälsoinsatser.
    
 3. Resultat på gruppnivå till arbetsgivaren
  Du som utförare av Hälsoscreeningen sammanställer snabbt och enkelt, via Plustoo, de individuella resultaten till en grupprapport med möjlighet att visa resultat till exempel per avdelning, yrke, kön eller ålder. I rapporten framgår vilka hälsoområden som har störst behov av att förbättras.
    
 4. Deltagare i Riskgrupp erbjuds särskilt stöd
  Med en enkel bearbetning i Plustoo tar du som utförare av Hälsoscreeningen fram vilka som tillhör Riskgruppen för att erbjuda dessa ytterligare stöd, till exempel en Hälsoprofil.
    
 5. Följ upp och komplettera resultaten
  Utvärdera efter en tid om hälsoinsatserna har fungerat med en ny Hälsoscreening och en rapport med jämförelser från den tidigare Hälsoscreeningen.