INNEHÅLLSFÖRTECKNINGInnehåll i Hälsoundersökning i arbetslivet

Områden som ingår: 

 • Levnadsvanor
 • Hälsa
 • Sjukdom
 • Fysisk arbetsmiljö
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete

Samtliga områden innehåller kategorier med frågor.Anpassa Hälsoundersökningen


I bilden nedan (från Plustoo.com och Anpassade enkätlänkar) ser du hur Hälsoundersökning i arbetslivet kan anpassas, genom att välja bort (eller till) Områden och kategorier med frågor samt kontroller.Förvalt ingår Provtagning och Konditionstest på cykel, medan Hörselundersökning och Spirometri utan extra kostnad kan läggas till. Funktionsanalys kan läggas till och debiteras enligt prislista.


Kategorier med frågor


Levnadsvanor - kategorier och frågor

Frågor med X kan döljas beroende på deltagarens svar på frågan innan.

  

Hälsa - kategorier och frågor

Frågor med X kan döljas beroende på deltagarens svar på frågan innan.

  Psykisk hälsa

  

Sjukdom - kategorier och frågor

Frågor med X kan döljas beroende på deltagarens svar på frågan innan.

  

Fysisk arbetsmiljö - kategorier och frågor

Frågor med X kan döljas beroende på deltagarens svar på frågan innan.


Organisatorisk och social arbetsmiljö - kategorier och frågor

Frågor med X kan döljas beroende på deltagarens svar på frågan innan.

Systematiskt arbetsmiljöarbete - kategorier och frågorProvtagning

Provtagning är förvald, och kan väljas bort. 

Du väljer på varje deltagare vilka av nedan värden du vill registrera:

 • Totalkolesterol
 • HDL-kolesterol
 • LDL-kolesterol
 • Non HDL-kolesterol
 • LDL/HDL-kvot
 • Totalkolesterol/HDL-kvot
 • Triglycerider
 • Glukos
 • Hemoglobin, Hb
 • TSH (P-/S-Tyreotropin)
 • Blodstatus
 • Njurfunktionsmarkörer i blod
 • b-bly
 • b-kadmium
 • b-kvicksilver
 • SCORE
 • CDT (S-CDT; kolhydratfattigt transferrin)
 • PEth (B- PEth 16:0/18:1; Fosfatidyletanol)
 • Resultat av drogtest
 • u-alb
 • u-EPK
 • u-LPK
 • u-nitrite
 • u-glucose
 • u-kadmium


Översikt kategorierna och syfte

Se bifogad fil.