INNEHÅLLSFÖRTECKNINGInnehåll i Hälsoundersökning i arbetslivet

Områden som ingår: 

 • Levnadsvanor
 • Hälsa
 • Sjukdom
 • Fysisk arbetsmiljö
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete

Samtliga områden innehåller kategorier med frågor.Anpassa Hälsoundersökningen


I bilden nedan (från Plustoo.com och Anpassade enkätlänkar) ser du hur Hälsoundersökning i arbetslivet kan anpassas, genom att välja bort (eller till) Områden och kategorier med frågor samt kontroller.


Förvalt ingår Provtagning och Konditionstest på cykel, medan Hörselundersökning och Spirometri utan extra kostnad kan läggas till. Funktionsanalys kan läggas till och debiteras enligt prislista.


Kategorier med frågor


Levnadsvanor - kategorier och frågor

Frågor med X kan döljas beroende på deltagarens svar på frågan innan.

  

Hälsa - kategorier och frågor

Frågor med X kan döljas beroende på deltagarens svar på frågan innan.

  Psykisk hälsa

Observera! Det är krav på kompetens för att få använda frågorna om våld i nära relationer.
Väljer du till frågor om våld i nära relationer i Hälsoundersökning i arbetslivet, måste du som beställare garantera att det såväl internt som hos kundverkssamheten finns tillräcklig kompetens för att hantera eventuella positiva svar på dessa frågor.

Läs mer om våld i nära relationer här och ta del av kostnadsfri e-learning.

  

Sjukdom - kategorier och frågor

Frågor med X kan döljas beroende på deltagarens svar på frågan innan.

  

Fysisk arbetsmiljö - kategorier och frågor

Frågor med X kan döljas beroende på deltagarens svar på frågan innan.


Organisatorisk och social arbetsmiljö - kategorier och frågor

Frågor med X kan döljas beroende på deltagarens svar på frågan innan.


Systematiskt arbetsmiljöarbete - kategorier och frågorProvtagning

Provtagning är förvald, och kan väljas bort. 

Du väljer på varje deltagare vilka av nedan värden du vill registrera:

 • Totalkolesterol
 • HDL-kolesterol
 • LDL-kolesterol
 • Non HDL-kolesterol
 • LDL/HDL-kvot
 • Totalkolesterol/HDL-kvot
 • Triglycerider
 • Glukos
 • Hemoglobin, Hb
 • TSH (P-/S-Tyreotropin)
 • Blodstatus
 • Njurfunktionsmarkörer i blod
 • b-bly
 • b-kadmium
 • b-kvicksilver
 • SCORE 2 alt SCORE 2015
 • CDT (S-CDT; kolhydratfattigt transferrin)
 • PEth (B- PEth 16:0/18:1; Fosfatidyletanol)
 • Resultat av drogtest
 • u-alb
 • u-EPK
 • u-LPK
 • u-nitrite
 • u-glucose
 • u-kadmium


Översikt frågekategorier och syfte

Se bifogad fil.