Om ni behöver skicka filer till oss i samband med en beställning eller ett supportärende kan ni göra det på två sätt. 

1. Filer MED känslig information, personuppgifter eller för stora filer för att mejla skickas till oss via hpihealth.wetransfer.com.

2. Filer UTAN känslig information kan skickas med mejl till support@hpi.se alternativt bifogas som fil om supportärendet skapas i vår portal "Guider & Support" enligt bild.Önskar ni vår hjälp med beställning av enkätlänk kan korrekt ifyllda mallar/underlag skickas till oss via hpihealth.wetransfer.com. Vid behov, och i samråd mer er, kan vi hjälpa er att säkerställa att strukturen i deltagarlistan/texterna är korrekt mot debitering enligt aktuell prislista.