Övrigt

Hitta loggfil för Plustoo
För att underlätta vår felsökning behöver vi din loggfil. Du tar fram den så här:  Temp katalogen i Windows I utforskaren, öppna mappen: C:\Users...
Fre, 27 Okt, 2023 vid 3:46 E.M.
Skärmen flimrar när jag startar Plustoo i terminalserver
I ett fåtal fall har vi påträffat användare som upplever att skärmen flimrar när du startar Plustoo i en Windows Server 2003 terminalserver session. Pr...
Fre, 27 jan., 2017 vid 8:06 F.M.
Bildskärmsinställning utan förstoring för att programvaran Plustoo ska visas korrekt
Ser du inte sidor och innehåll korrekt i Plustoo? Om text eller fält saknas, halveras eller ser onormalt stora ut beror det med stor sannolikhet att sto...
Tis, 11 Okt, 2022 vid 1:06 E.M.
Skicka filer och känslig information till HPI
Om ni behöver skicka filer till oss i samband med en beställning eller ett supportärende kan ni göra det på två sätt.  1. Filer MED känslig information, pe...
Mån, 9 Okt, 2023 vid 12:29 E.M.
Säkerhet och sekretess enligt GDPR
HPI Health Profile Institute AB (HPI) behandlar personuppgifter enligt GDPR. HPI är personuppgiftsbiträde och behandlar personuppgifter för våra samarbe...
Ons, 29 apr., 2020 vid 9:29 F.M.
Formatkrav för logga vid branding
Vi erbjuder er att branda era resultatutskrifter och statistikrapporter med er egen logga. Loggan kommer då högst upp i högra hörnet på respektive utskrift....
Fre, 27 Okt, 2023 vid 3:48 E.M.
Aktuell driftstatus
Just nu inga kända driftstörningar
Mån, 10 juli, 2023 vid 9:50 F.M.