Övrigt

Hitta loggfil för Plustoo
För att underlätta vår felsökning behöver vi din loggfil. Du tar fram den så här:  Temp katalogen i Windows I utforskaren, öppna mappen: C:\Users...
Tors, 17 Okt, 2019 at 3:11 E.M.
Skärmen flimrar när jag startar Plustoo i terminalserver
I ett fåtal fall har vi påträffat användare som upplever att skärmen flimrar när du startar Plustoo i en Windows Server 2003 terminalserver session. Pr...
Fre, 27 jan., 2017 at 8:06 F.M.
Bildskärminställning utan förstoring för att Plustoo ska visas korrekt
Ser du inte sidor och innehåll korrekt i Plustoo? Om text eller fält saknas, halveras eller ser onormalt stora ut beror det med stor sannolikhet att sto...
Tors, 12 sep., 2019 at 10:18 F.M.
Filöverföring av känslig data
Ibland behöver man skicka över dokument och filer med känslig data. Detta gör det otroligt viktigt att vi tillsammans skyddar data och ansvarar att vi an...
Tis, 2 feb., 2016 at 10:15 F.M.
Säkerhet och sekretess enligt GDPR
HPI Health Profile Institute AB (HPI) behandlar personuppgifter enligt GDPR. HPI är personuppgiftsbiträde och behandlar personuppgifter för våra samarbe...
Ons, 29 apr., 2020 at 9:29 F.M.
Formatkrav för logga vid branding
Vi erbjuder er att branda era resultatutskrifter och statistikrapporter med er egen logga. Loggan kommer då högst upp i högra hörnet på respektive utskrift....
Tis, 23 mar., 2021 at 8:42 F.M.