Övrigt

Hitta din klients loggfil för Plustoo
Då vi ber dig ta fram en loggfil för att kunna felsöka i Plustoo gör du enligt följande. Temp katalogen i Windows Öppna följand...
Tis, 3 mar., 2015 at 3:23 PM
Skärmen flimrar när jag startar Plustoo i terminalserver
I ett fåtal fall har vi påträffat användare som upplever att skärmen flimrar när du startar Plustoo i en Windows Server 2003 terminalserver session. Pr...
Fre, 27 jan., 2017 at 8:06 AM
Text och delar av sidor syns inte i Plustoo
Ser du inte sidor och innehåll korrekt i Plustoo? 1. Kontrollera att du inte har någon förstoring inställt på din bildskärm. 2. Kontrollera att du har ...
Fre, 27 jan., 2017 at 8:05 AM
Filöverföring av känslig data
Ibland behöver man skicka över dokument och filer med känslig data. Detta gör det otroligt viktigt att vi tillsammans skyddar data och ansvarar att vi an...
Tis, 2 feb., 2016 at 10:15 AM
Säkerhet och sekretess enligt personuppgiftslagen PuL
HPI Health Profile Institute AB (HPI) behandlar personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL) 1998:204. HPI är personuppgiftsbiträde och behandlar pe...
Tis, 14 feb., 2017 at 9:26 AM