I ett fåtal fall har vi påträffat användare som upplever att skärmen flimrar när du startar Plustoo i en Windows Server 2003 terminalserver session.


Problemet beror på att den icke-administratörs användarkonto inte kan komma åt mappen %WINDIR% \ System32

Som standard skriver programmet ut filen till mappen. Mappen kräver administratörsbehörighet. När kontot icke-administratör försöker komma åt den här mappen är det WPF caching koden som utlöses. Denna kod gör att skärmen flimrar.


Microsoft har en artikel om detta tillsammans med en HOTFIX som kan lösa detta.

http://support.microsoft.com/kb/955692