INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Vad är Gästaccess?

Gästaccess ger användare på en annan företagshälsa, hälso- eller arbetsmiljöaktör tillfällig tillgång till er databas, så hen kan genomföra tester i er databas. Ni kan med fördel även begränsa så samarbetspartners användare endast får tillgång till en eller ett fåtal Topporganisationer.


När används Gästaccess? 

 • När er kund har medarbetare på andra orter, och ni har ett samarbete med en lokal företagshälsa, hälso- eller arbetsmiljöaktör för genomförande av tester.
 • När ni behöver ta in extra resurser/konsulter för att bemanna ett kunduppdrag.


Gästaccess ger tillgång till

En användare med Gästaccess till er databas kan:

 • Låsa upp och arbeta med tester.
 • Skapa tester och deltagare.

En användare med Gästaccess till er databas kan däremot INTE: 

 • Bearbeta statistik.
 • Skapa, redigera eller radera Organisationer eller Projekt.
 • Radera deltagare eller tester.
 • Om ni väljer att begränsa Gästaccessen till en/ett fåtal Topporganisationer, kan användaren INTE arbeta med tester som tillhör en annan Topporganisation än de ni angett.

  

Fördelar med Gästaccess

Med Gästaccess ger ni en/flera användare hos er samarbetspartner tillgång till er databas under en begränsad tid, så att
 • alla deltagare besvarar samma enkätlänk oavsett hos vilken företagshälsa, hälso- eller arbetsmiljöaktör deltagarna senare genomför undersökningen. Det ger alla deltagare samma information, och ni kan följa svarsfrekvensen samt skicka påminnelser till de som ännu inte besvarat sin enkät.
 • alla tester genomförs i er databas, så ni som personuppgiftsansvariga har kontroll över att er kunds uppgifter lagras på rätt sätt i er databas.
 • inför återrapporteringen finns all data i er databas vilket är en förutsättning för korrekt statistik och återrapportering till er kund.


Genom att era samarbetspartners arbetar i er databas genom Gästaccess får ni en säkrare, smidigare och mer tidseffektiv leverans till kund.Beställning Gästaccess

Gästaccess beställs genom att ansvarig hos er mejlar support@hpi.se med nedan uppgifter:

 • Förnamn, efternamn, e-postadress, företagshälsa, hälso- eller arbetsmiljöaktör/-er för användaren/användarna som ska få Gästaccess till er databas.
 • Slutdatum för Gästaccessen.
 • Ev begränsning till Topporganisation/-er.

TÄNK PÅ att om ni begränsar till Topporganisation, och deltagaren besvarar er Generella enkätlänk, kommer deltagaren, innan hen flyttas till "rätt" Topporganisation att tillhöra Topporganisationen _ENKÄTER FRÅN TODAYTOO_. Ni behöver i dessa fall ange BÅDE den Topporganisation deltagaren ska tillhöra samt ENKÄTER FRÅN TODAYTOO i er beställning.Ansvar att uppdatera

Observera att det är ni som företagshälsa, hälso- eller arbetsmiljöaktör och personuppgiftsansvarig som ansvarar för att uppdatera aktuell Gästaccess. Kontakta support@hpi.se för uppgifter.