Aktuella frågor

Arbetsmiljöverkets nya krav medicinska kontroller 2024
I PDF-dokumentet nedan informerar vi om uppdatering av Plustoo enligt Arbetsmiljöverkets nya krav på medicinska kontroller vid Rök- och kemdykning och Kl...
Tis, 9 jan., 2024 vid 2:17 E.M.
Vi har uppdaterat SCORE till SCORE2
Nu kan man alltså få SCORE2 automatiskt presenterat för sig, förutsatt att icke-HDL (non-HDL), rökvanor och blodtryck finns inmatat. Resultatet av SCORE2...
Tis, 14 nov., 2023 vid 9:21 F.M.
Ska hälsoundersökningar förmånsbeskattas?
Den 1 juli 2018 slopades skattefriheten och den som får fri hälso- och sjukvård ska i princip beskattas för förmånen.    Gällande företagshälsa, förebygga...
Fre, 7 jan., 2022 vid 8:21 F.M.
Utländska personnummer och inlogg
Plustoo har inte stöd för utländska personnummer. Vi rekommenderar alltid inlogg med BankID och personnummer för alla som kan.  Deltagare med utländska ...
Mån, 22 Maj, 2023 vid 3:45 E.M.
Samarbeta med andra företagshälsor genom Gästaccess
INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är Gästaccess? När används Gästaccess?  Gästaccess ger tillgång till Fördelar med Gästaccess Beställning Gästaccess Ansvar...
Tis, 5 dec., 2023 vid 9:21 F.M.