Arbetsgivarkontot möjliggör ett effektivt och säkert samarbete mellan arbetsgivaren och företagshälsan. Framför allt kan arbetsgivaren enkelt få en överblick av arbetsmiljöarbetet.


Både arbetsgivaren och ni som företagshälsa har tillgång till Arbetsgivarkonto. Arbetsgivarkontot  finns på Plustoo.com  


Tänk på att tagga enkätlänkar och enskilda deltagares tester till rätt Arbetsgivarkonto. Allt för att arbetsgivaren ska kunna ta del av information under Tjänstbarhetskollen, Bevakning och påminnelser samt Dokument. Läs mer: Arbetsgivarkonto - Lägg till och tagga Arbetsgivarkonto.Tjänster - SAM-testet

Under menyvalet Tjänster finns SAM-testet tillgängligt för arbetsgivaren (er kund). Läs mer om SAM-testet. Tjänstbarhetskollen

Tjänstbarhetskollen är en funktion där arbetsgivaren kan hålla koll på vilka medarbetare som är tjänstbara utifrån genomförda medicinska kontroller. Använd filtreringsfunktionerna för att söka enskilda deltagare, eller vilka som är tjänstbara för tex Fibrosframkallande damm ett specifikt datum.


För att ladda ner och öppna en medarbetares tjänstbarhetsintyg krävs särskild behörighet.

 


  

Bevakning och påminnelser

I bevakning & påminnelser kan arbetsgivaren hålla koll på när det är dags för nästa medicinsk kontroll. Använd filtreringsfunktionerna för att söka enskilda deltagare, se vilka bevakningar som förfaller inom 90 dagar, eller se när det är dags för nästa medicinska kontroll för samtliga deltagare inom tex Rök- och kemdykning.  
Dokument

Under dokument hittar arbetsgivaren samtliga Tjänstbarhetsintyg, Utlåtanden samt Nyanställningsintyg. Det är möjligt att söka enskilda deltagare. För att ladda ner och öppna en medarbetares Tjänstbarhetsintyg, Utlåtanden eller Nyanställningsintyg krävs särskild behörighet.Användare

Endast Administratörer ser Användare i menyn. Administratören bestämmer vem/vilka medarbetare hos arbetsgivaren som ska ha tillgång till Arbetsgivarkontot, samt vilka accesser respektive medarbetare ska ha. Se mer i Administratör för Arbetsgivarkontot - lägg till användare och accesser