Förslag på utgångspunkter i dialogen med kund och vid planering av medicinska kontroller:


Uppdragsdialog

 • Arbetsgivarens eventuella tidigare erfarenheter från medicinska kontroller.
 • Arbetsgivarens syfte med kontrollen.
 • Beskriv föreskriftens syfte med medicinska kontroller, i förhållande till deltagaren (förhindra ohälsa och hitta tidiga tecken på sådan) respektive arbetsgivaren (del i det systematiska arbetsmiljöarbetet). Beskriv hur ev andra syften arbetsgivaren har kan uppfyllas.
 • Eftersök hur riskbedömningen gjorts och avgränsningen av vilka som ska delta och inte.
 • Informera arbetsgivarens om dess skyldigheter gällande anordnande och hur ni som expertresurs bistår i det (att beställning av tjänsten innefattar att sambandsbedömning och återkoppling på individ- och gruppnivå, se Anordnandet och återkoppling enligt föreskriften).
 • Beskriv vilka råd som kan komma att ges till individen (t ex förändringar i levnadsvanor) och huruvida arbetsgivaren har intresse att stötta i sådan beteendeförändring. 
 • Bestäm utifrån uppdraget om samtliga ska genomgå klinisk undersökning eller endast de som har besvär.
 • Beskriv syftet med gruppstatistik (dokumentation) och att för att den ska bli rätt behöver man göra organisationsträdet rätt från början.
 • Beskriv vilka råd som kan komma att ges till arbetsgivaren efter kontrollen.
 • Beskriv hälsokonto och arbetsgivarkonto. Läs mer om arbetsgivarkontot här. 

  

Planering och administration

 • Planera hur grupprapporten ska vara uppbyggd tillsammans med arbetsgivaren – Hur denne vill följa upp statistik. Detta påverkar hur ni bygger organisationsstrukturen med toppnivå och med eventuella avdelningar (nivåer)

 • Beställ anpassad enkätlänk i plustoo.com 

 • Välj organisation och säkerställ rätt organisationsstruktur i plustoo.com

 • Välj arbetsgivarkonto (för att skapa koppling till arbetsgivarkonto) i plustoo.com 

 • Om endast de med besvär ska undersökas görs det valet under rubriken ”Urvalskriterier för klinisk undersökning”.
 • Planera prissättning, tidsåtgång och bokningar utifrån det aktuella syftet.
 • Planera vilken läkare som ska genomföra kontrollerna och förutsättningarna för denne att känna till deltagarnas arbetsförhållanden.
 • Besluta om uppföljning efter genomförda medicinska kontroller

 • Ge gärna deltagaren en bokningstid 5-10 minuter innan själva bokningen, så att lite tid finns att svara på hälsodeklarationen vid ankomst, om deltagaren glömt fylla i den innan.