Arbetsgivarkonton i Plutsoo.com

Logga in på Plustoo.com, och välj Arbetsgivarkonton i menyn, för att se, administrera samt skapa nya Arbetsgivarkonton. 


Skapa nytt Arbetsgivarkonto

Klicka på knappen Nytt arbetsgivarkonto. Fyll i organisationsummer i formatet xxxxxx-xxxx. Klicka på Lägg till. Bolagsnamn, bransch och antal anställda hämtas automatiskt från Bolagsverket utifrån organisationsnummeret.Lägg till Administratör

Administratören för Arbetsgivarkontot kan lägga till fler användare och administratörer, samt tilldela och redigera accesser.


Ni lägger till en Administratör från Arbetsgivaren genom att öppna önskat Arbetsgivarkonto från tabellen (se bild ovan). Klicka sedan på knappen Lägg till administratör. Knappen ersätts med fält där du fyller i aktuellt personnummer och e-postadress. Avsluta med att klicka på Lägg till administratör.Inbjudan skickas via e-post

Administratör får ett mejl med information om att logga in på Plustoo.com och slutföra registreringen.Komplettera uppgifter vid första inloggningen

Vid första inloggningen på Plustoo.com får administratören komplettera med Förnamn, Efternamn och eventuellt Mobilnummer, samt markera att hen tagit del av avtalet.


Administratören ser även vilka accesser hen har.Skapa Arbetsgivarkonto från Enkätlänkar

Det är även möjligt att skapa ett nytt Arbetsgivarkonto medans ni skapar en ny Enkätlänk, se mer i Enkätlänkar i Plutsoo.com.


Genom att tagga enkätlänken med ett Arbetsgivarkonto får alla deltagare som besvarar enkätlänken automatiskt valt Arbetsgivarkonto taggat till sitt test.
Koppla deltagarens test till Arbetsgivarkontot

Om deltagarens test inte redan är kopplat till ett Arbetsgivarkonto, kan du lägga till det på respektive test både i Plustoo.com och i programvaran Plustoo. I Plustoo.com gör du det på sidan "Prolog". I programvaran Plustoo gör du det på fliken "Information".